(Minghui.org) לאחרונה היו אנשים שהפיצו הודעות דחופות בקרב מתרגלי פאלון דאפא בסין, כשהם מאיצים בהם לכוון להונג קונג ומקאו בשליחת המחשבות הנכונות שלהם.

ברצוננו להזכיר לכולכם שהאופן של שליחת המחשבות הנכונות הוגדר על ידי הפא, ושאין עלינו להוסיף באופן מיוחד סוג כזה או אחר של תוכן נוסף בתהליך.

מאמר מערכת זה משמש כתזכורת מיוחדת שעלינו להתייחס לכל דבר ברציונליות, ואין עלינו לשנות את הפא בשל דאגותינו או בשל גורמים אחרים.

מאמר מערכת של אתר מינג-הווי, 11 ביולי 2021

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]