(Minghui.org) כשהדלקתי לאחרונה את הטלפון שלי ראיתי ארבע שיחות שלא נענו. כולן היו מתחנת המשטרה (המשטרה התקשרה והטרידה אותי בעבר אז זכרתי את המספר). באותו זמן המצב שלי היה מסובך, לא רק בגלל פחד אלא גם קצת בגלל חוסר אונים, כי בעבר נעצרתי ונכלאתי שלא כחוק פעמים רבות. הניסיון שלי אמר לי שזהו פתיח לכך שהמשטרה הולכת לעצור אותי.

אמרתי במחשבתי למאסטר לי: "מאסטר, מה עליי לעשות? להתקשר בחזרה או לא?"

לפתע צצה מחשבה. השתמשתי בכל הכוח שיש לי בחיים אלו וצעקתי לכוחות הישנים בלבי:

"אני תלמיד של לי הונג-ג'י, אני לא רוצה שום תכנונים אחרים ולא מכיר בהם"(הרצאת הפא בוועידת הפא במערב ארה"ב בחג הפנסים בשנת 2003)

אינכם יכולים לשלוט בי!"

שמעתי קול שבר רועם וביקעתי הר גדול לשניים. זה היה באמת כמו שהמאסטר אמר:

"כי ברגע שהמחשבות הנכונות חזקות, באמת יהיה לכם העוצמה כמו של אלוהות לבקע הר לשניים – לבקע אותו עם מחשבה אחת בלבד. תראו אם הכוחות הישנים יעזו להתערב אז." (לימוד הפא בוועידת הפא של 2010 בניו יורק)

חשתי שדמות אנושית שחורה נעלמת מהשדה הממדי שלי. אני חושב שייתכן שזו הייתה ההחזקה לפחד שלי. אף שהעין השמימית שלי אינה פתוחה, ההרגשה הייתה ממשית ביותר. מאז המשטרה לא התקשרה אליי שוב. הרגשתי שהמאסטר מחזק אותי "לצמצם לאפס" את הרוע.

במשך שנים רבות מחיתי על הרדיפה, אבל מחיתי תוך שאני מכיר בה. אבל לא הבנתי את זה. לדוגמה: אם קראתי במאמר שיתוף התנסות על הרדיפה של מתרגלים עמיתים, הייתי חושב: "אם הייתי במצב ההוא, מה הייתי עושה ואיך הייתי עושה זאת?"

או כששמעתי את הידיעה שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מתכוונת לפתוח בסבב חדש של רדיפה, חשבתי: "מה עליי לומר, ואיך אוכל להתמודד עם הרוע?" לכאורה המחשבה שלי נראתה כהתנגדות לרדיפה, אך למעשה היא הכירה בה. מדוע לא הצלחתי לשלול מיד את תכנוני הרוע כששמעתי את הידיעה על הרדיפה?

לקמפיינים של המק"ס כולל הטרדת ה"צמצום לאפס" אין כלל קשר לתלמידי הדאפא.

כששיש לנו, המתרגלים, את המחשבה:

 ""אני תלמיד של לי הונג-ג'י, אני לא רוצה שום תכנונים אחרים ולא מכיר בהם" (הרצאת הפא בוועידת הפא במערב ארה"ב בחג הפנסים בשנת 2003)

ו"אינכם יכולים לשלוט בי!", השוטרים או פקידי המק"ס לא יעזו לדפוק על דלתותינו, להטריד בשיחות טלפון, לבצע מעצרים, או לכלוא אותנו שלא כחוק.

זו הבנתי האישית. אנא הצביעו על כל דבר שאינו בהתאם לפא.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]