(Minghui.org) התחלתי לתרגל פאלון דאפא ב-2014, ובעלי ב-2016. כמתרגלי דאפא שנינו הבנו בבירור  את  האחריות שלנו לעזור להצלת ישויות חיות. ברצוני לשתף את התנסות הטיפוח שלי.

העברת חומרי דאפא למתרגלים כפר

יותר מ-20 מתרגלים, רובם קשישים וחסרי השכלה, גרים בכפר מרוחק. הם לא יכלו להשיג חומרי מידע של דאפא כולל את ההרצאות החדשות של המאסטר, אז החלטתי לעזור להם.

חשבתי להקים אתר הפקת חומרים, אך כל המתרגלים היו רשומים ברשימה השחורה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), אז זה לא היה בטיחותי או אפשרי לעשות זאת.

בתחילה הייתה לי החזקה חזקה לפחד. באמצעות לימוד פא הצלחתי לסלק את הפחד שלי. נותרתי נחושה להעביר את החומר למתרגלים שבכפר.

בשנתיים הראשונות, בעלי (שאז עוד לא היה מתרגל) עזר לי להעביר את החומרים על האופנוע שלו או בתחבורה ציבורית.

לאחר זמן מה, המתרגלים מהכפר דאגו שמא זו תהיה פרצה שהכוחות הישנים יוכלו לנצל כיוון שאדם שאינו מתרגל מעביר את החומרים.

כששמעתי לראשונה על דאגתם לא הושפעתי. אבל לאחר שגיליתי שהם דיברו מספר פעמים עם חמי וחמותי על כך, התרגזתי.

אמרתי למתרגל אחד: "כולנו מתרגלים ולמה שאנחנו אומרים יש אנרגיה. בעלי אינו מתרגל אבל הוא מוכן לעזור. אם אתה דואג לו, עליך לבקש מהמאסטר לחזק אותו או לשלוח מחשבות נכונות בשבילו. איך אתה יכול שיהיו לך מחשבות לא נכונות לגביו?"

מאוחר יותר הסתכלתי פנימה בהתאם לעקרונות אמת-חמלה-סובלנות והצלחתי לשחרר את התרעומת שלי. גם המשכתי לעשות את מה שהייתי אמורה לעשות. לאחר מכן, אף אחד לא התלונן יותר על עזרתו של בעלי.

לפעול כגוף אחד

פעם הייתה בעיה עם פוסטרים של הבהרת אמת שהשתמשנו בהם. המתרגלים לקחו רק את הקטנים יותר או את אלו שהתוכן שלהם מצא חן בעיניהם.

המתרגל שהכין את החומרים סיפר לי שאתר מינג-הווי מספק פוסטרים גדולים ואטרקטיביים יותר, אז מעתה ואילך עלינו להתחיל להשתמש בהם. הוא אמר שעלינו לקחת בחשבון את ההשפעה של הפוסטרים בהצלת אנשים.

הוא הבין שקל יותר לסחוב ולתלות את הקטנים יותר, אך הם אינם אפקטיביים כמו הגדולים יותר. הוא גם הזכיר לי שעלינו לעשות את מה שיביא לתוצאה הטובה ביותר בהצלת אנשים ולא את מה שנוח יותר.

הסכמתי ושיתפתי על השיחה שלנו עם המתרגלים בכפר. אחרי שהם הבינו את הדרישות החדשות הם הצליחו לוותר על ההחזקות שלהם ולפעול כגוף אחד.

תולים יחד שלטים

בעלי החל לתרגל בדאפא ב-2016. מאז אנחנו יוצאים יחד לתלות שלטים, לשים פוסטרים ולחלק חוברות דאפא.

בתהליך זה סילקנו את ההחזקה שלנו לפחד. בפעם הראשונה שיצאנו ביחד לקחנו רק 4-5 שלטים כיוון שפחדנו שנתועד במצלמות הפיקוח הרבות שברחובות.

תוך כדי שוויתרנו על הפחד, שיפרנו את השין-שינג שלנו, ועשינו פריצות דרך בטיפוח, אנחנו יכולים לתלות שלטים באופן מוצלח ועם תוצאות טובות.

עכשיו בכל פעם שאנחנו יוצאים בעלי לוקח איתו יותר שלטים. אנחנו גם תמיד נושאים איתנו חומרי דאפא לכל מקום כשאנחנו יוצאים מהבית.

נמשיך ללמוד את הפא יותר, להגשים את הנדרים שלנו, ולעזור להציל יותר ישויות חיות.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]