(Minghui.org) סוכני הוועדות המשפטיות פוליטיות (PLAC) בערים מיאן-יאנג וג'יאנג-יואו בפרובינציית סצ'ואן עצרו תריסר מתרגלי פאלון גונג בעיר ג'יאנג-יואו ב-18 וב-19 ביוני 2021 כמה ימים בלבד לפני יום השנה ה-100 לייסוד המפלגה הקומוניסטית הסינית הָחַל באחד ליולי 2021.

המעצרים התבצעו על ידי הרשויות בניסיון למנוע ממתרגלים לשוחח עם הציבור לגבי הרדיפה של אמונתם הנמשכת כבר 22 שנים.

בגל המעצרים הזה נעצרו מר דו ג'י-ג'ון ואשתו גב' וו צ'י-הווי בשנות ה-80 לחייהם. הם חוו מעצרים קודמים מספר פעמים בשנים האחרונות.

נעצרו גם גב' פו פא-יו, בנה ואחותה. גב' פו ואחותה שוחררו אחרי מספר ימים. לא ברור אם הבן נותר במעצר.

בעלה של גב' פא-יו נרדף עד מוות בכלא דה-יאנג ב-2013. הבן מר וויי בינג היה כלוא 10 שנים באותו כלא בו מת אביו.

גב' שו ג'ונג-רונג נעצרה על ידי בלשים בדרכה למכולת. היא נלקחה תחילה למחלקת המשטרה המקומית ולאחר מכן נערכה פשיטה בביתה. ספרי הפאלון גונג שלה, הטלפון הנייד וחפצים אישיים הוחרמו. היא שוחררה כעבור 15 יום במעצר.

גב' וואנג לין-יינג שוחררה כעבור 15 יום; גב' ג'אנג ג'יאן-פאנג שוחררה עקב לחץ דם גבוה. גב' שו הואו-פן ומר ג'אנג ג'י-ג'ונג שוחררו באותו היום, גב' טאנג וואן-ג'י וגב' יין ג'ו-הואה נותרו במעצר.

נמסר שייתכן והמתרגלים שנותרו במעצר יישלחו לעיר מיאן-יאנג ולנפת דזי-טונג כדי להמשיך לרדוף אותם.

שמות העבריינים העיקריים שהשתתפו במעצרים ופרטי הקשר שלהם מפורטים בכתבה באנגלית בקישור מטה.

ל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]