(Minghui.org)

13 תושבי העיר טאנג-שאן בפרובינציית הה-ביי הועמדו למשפט בבית הדין של מחוז לואן-נאן ב-20 ביולי 2021 בשל תרגול פאלון גונג, שיטה רוחנית למדיטציה הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטית מאז 1999.

ידוע על 6 מתרגלים שנגזרו עליהם תקופות מאסר בכלא מ-6 חודשים ועד 10 שנים. לא ברור אם שאר ה-7 לא קיבלו עדיין גזר דין.

13 המתרגלים נעצרו בגל מעצרים משטרתי ב-12 באוגוסט 2020 . לשם כך גויסו יותר מ-100 שוטרים להפחיד ולאיים, לעצור ולענות יותר מ-50 מתרגלים בניסיון לכפות עליהם לוותר על אמונתם.כמה מתרגלים בטיאן-ג'ין הסמוכה – רשות בשליטה מרכזית – נעצרו אף הם.

אמנם רוב המתרגלים שוחררו מאוחר יותר ללא הרשעה, אך תיקים של 13 מתרגלים נמסרו למשרד התביעה.

בית הדין של מחוז לואן-נאן קבע בתחילה את מועד השימועים ל-20 עד ה-21 בינואר 2021 אך מאוחר יותר ביטל את השימועים עקב מקרים מקומיים של התפרצות הקורונה. גזרי הדין ניתנו לתקופות של 6 חודשים ועד 10 שנים.

שמות המתרגלים שנגזרו עליהם תקופות מאסר ואלה האחראים על הרשעתם שלא כחוק מפורטים בכתבה באנגלית.

פרטי קשר של העבריינים בכתבה באנגלית.

כתבה קשורה:

העיר טאנג-שאן, פרובינציית הה-ביי: 26 מתרגלי פאלון גונג נעצרו ביום אחד ללא עילה חוקית

ל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]