(Minghui.org) כולנו מתרגלים טיפוח כך שסביר להניח שניתקל בקשיים אלה או אחרים.

המאסטר אמר:

"טיפוח-תרגול חייב להיעשות באמצעות קשיים כדי לבחון אם תוכל להיפרד או לייחס פחות חשיבות לשבעת הרגשות ושש התשוקות". ("ג'ואן פאלון" הרצאה רביעית)

לפעמים קשה להתגבר על קשיים ומצוקות, אז המתרגל יבקש עזרה מהמאסטר. אולם התוצאות תלויות מאוד בצורה בה אתה מבקש.

חתנה של מתרגלת קשישה מת אחרי שנפל מהקומה השלישית של אתר בנייה. היא לא יכלה לרומם עצמה מעבר לצער, והכוחות הישנים ניצלו את מצבה.

מתרגלת עמיתה סיפרה לי את הסיפור ואמרה שהמתרגלת הקשישה הזאת לא מסוגלת לאכול כבר מספר ימים ושהיא דועכת.

מיהרתי לבקר אותה. היא גרה בכפר הררי מרוחק והדרך לשם הייתה קשה לניווט. כשהגעתי אליה בסופו של דבר, היא שכבה במיטה חלשה מאוד. היו לה קשיי נשימה, גוון פניה היה צהוב מאוד ופניה מקומטים.

שאלתי אותה אם היא ביקשה מהמאסטר לעזור לה.

היא ענתה שכן, אז ביקשתי ממנה לחזור שוב על פנייתה למאסטר.

היא חזרה על בקשתה מהמאסטר: "מאסטר, בבקשה עשה שמחלתי תסולק, בבקשה עשה שאוכל לאכול, לקום מהמיטה ולעבוד בשדה. בבקשה עשה שאלמד את הפא ואתרגל את התרגילים".

חשבתי שהבקשות שלה אנוכיות ושהיא עצמה הייתה פסיבית במשאלותיה. בוודאי שהמאסטר לא יכול היה להעניק לה אותן.

המאסטר אמר:

"המאסטר אמר לו לא לרדוף ושהוא לא יכול לרדוף. הוא לא מאמין לזה ולא מפסיק לרדוף והתוצאה היא ההפך הגמור". ("ג'ואן פאלון" הרצאה שנייה)

לפיכך אמרתי לה לשנות את דרך הפנייה למאסטר. אמרתי לה לומר למאסטר שיש ישויות המונעות ממנה לקום, לאכול, ללמוד את הפא ולתרגל.

היא פנתה לתמונה של המאסטר וביקשה: "מאסטר, הישות הרעה הזאת לא מאפשרת לי לאכול, לקום, ללמוד את הפא ולתרגל. אינני מצליחה לגבור עליה. בבקשה עזור לי, מאסטר".

כעבור שלושה ימים באתי ללמוד אתה את הפא. היא שבה לגמרי לאיתנה. היא ישבה ישר וגוון פניה נראה עדין ובריא.

שיתפתי עם קבוצת לימוד הפא המקומית איך היא התגברה על קשיים ומצוקות. כמעט לכולם הייתה הבנה לגבי רצינות הטיפוח תרגול.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר המקורי]