(Minghui.org) הבן שלי קנה לנו בית ודחק בנו לעבור לשם במהירות. בעבר ביקרתי שם לפרק זמן קצר. נראה שהאנשים הגרים בשכונה הזאת הם בעיקר בכירי ממשל.

ביום שעברנו לשם, כשעברנו על פני מרכז הקהילה, ראיתי לפתע ארבעה דיוקנים (פורטרטים) של "מארקס, אנגלס, לנין ומאו" מרותכים על מסגרת של מתכת. בלילה, עם אורות הרחוב, הפורטרטים האלה נתנו תחושה של טרור מפחיד.

בידיעה שהם קיימים רק כדי להזיק לאנשים, תהיתי "מה עליי לעשות כדי להסיר את הפורטרטים האלה?"

כתבי הפא של המאסטר הופיעו לפתע במחשבתי:

"לגבי תלמידי דאפא, גם אין לבנות ציפיות על השינויים כביכול הטבעיים, השינויים החיצוניים או השינויים בחברת האנשים הרגילים או על טובות שמישהו יעשה עבורנו. אתם אלוהויות, אתם השליטים של יקומים שונים בעתיד. על מי אתם בונים? כל היצורים החיים בונים עליכם!" ("הרצאת פא בוועידת הפא בפילדלפיה, ארה"ב בשנת 2002")
"העובדה היא שבפעם הזאת תלמידי הדאפא צריכים לעשות דברים שמימיים כיוון שעבור תלמידי דאפא הטיפוח האישי שלהם הוא כבר לא הדבר הראשון במעלה. הצלה של יצורים חיים ובנייה מחדש של הרקיע העצום במהלך תיקון הפא הם המטרה". ("ללמד את הפא בוועידת הפא הבין-לאומית במערב ארה"ב")

ישבתי לשלוח מחשבות נכונות מלאות עוצמה כדי לסלק את כל הגורמים המרושעים מאחורי הדיוקנאות האלה. כמו כן ביקשתי עזרה מהמאסטר לחזק אותי. האמנתי שמחשבות חיוביות תפעלנה בממד הזה ובממדים אחרים.

המשכתי לשלוח מחשבות נכונות כל יום במשך שעה כלפי הפורטרטים האלה. כעבור 15 יום חלמתי חלום ממש מוחשי: שלושה בריונים ניסו לתקוף אותי ודחקו אותי לפינה. צעקתי בחלום: "מאסטר עזור לי" והתעוררתי.

אני חושב שהחלום הראה שהרוחות המרושעות הזדעזעו מהמחשבות הנכונות שלי ולא יכלו לסבול זאת עוד, אז הם ניסו להפחיד אותי. מי פוחד מהן? שלחתי מחשבות נכונות לעקור את הרוחות המרושעות ולהשמיד אותן לחלוטין.

יומיים לאחר מכן, הדיוקנאות שהיו שם במשך יותר מעשר שנים הוסרו ממקומם.

אחר כך התחלתי לשלוח מחשבות נכונות כל יום להסיר את סמלי המק"ס, פנסים אדומים, והגורמים המרושעים סביב השכונה שלי, שהפריעו להצלת ישויות חיות כאן. תוך ימים ספורים, הפנסים האדומים וסמלי המק"ס הוחלפו במנורות רחוב גדולות כמו לוטוסים לבנים.

המאסטר לימד אותנו:

"אם כל תלמידי הדאפא היו יכולים להשיג זאת, כל העולם היה יכול להשתנות, מאחר שלכל אחד מכם יש אחריות לשטח גדול בעולם הזה וכל אחד מכם מייצג פלח מסוים של ישויות חיות. לעתים קרובות אני אומר לכם לטפח פנימה ולחפש בתוך עצמכם כאשר צצות בעיות. כשאתם מנקים את עצמכם בזמן שליחת מחשבות נכונות, זה נועד לטהר ולתקן את המחשבה שלכם, כמו גם לנקות את מה שהוא החלק שלכם, התחום שאתם אחראים עליו". ("לימוד הפא בפגישת "האפוק טיימס")

אני מבין שהסביבה הטובה ביותר כדי לטפח ולאמת את הדאפא שתכנן עבורי המאסטר, אינה מוגבלת למקום מסוים או לרעיון מסוים שיש לי, אלא שזה בכל דבר שאני עושה כדי לאמת את הפא ולהציל ישויות חיות.

זוהי ההבנה שלי ברמה שלי. אנא ציינו בחמלה החסרות.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר]