(Minghui.org) שבועות לפני אולימפיאדת החורף בבייג'ינג המתקיימת בפברואר 2022, הרשויות בעיר ג'אנג-ג'יא-קואו בפרובינציית הֶה-בֶּיי – אחד משלושת האזורים המארחים את ספורט השלג – עצרו 5 מתרגלי פאלון גונג מקומיים בתואנה של מניעה מהמתרגלים לשוחח על פאלון גונג במהלך המשחקים.

חמשת המתרגלים ממועצת צ'ונג-לי שם ממוקמים אתרי הסקי, נעצרו ב-20 וב-21 בינואר 2022. הרשויות טענו שהם יעצרו את המתרגלים עד ה-6 בפברואר, יומיים לאחר פתיחת אולימפיאדת החורף.

בנוסף למתרגלי פאלון גונג, גם התושבים המקומיים עומדים בפני הגבלות חמורות בחיי היום יום שלהם, כחלק ממאמצי הרשויות להבטיח את הצלחת אירוע הספורט הבין-לאומי.

מעצר חמשת מתרגלי פאלון גונג

תחת הוראותיו של ג'נג ג'יאן-גואו ממשרד ביטחון הפנים של מועצת צ'ונג לי, המשטרה עצרה את גב' באי מיי בבית בתה ב-20 בינואר בערב. הטלפון הנייד שלה ביחד עם חפצים אישיים הוחרמו ממנה.

באותו זמן בערך, שוטרים פרצו לבית אחיה של גב' באי, מר באי טאו והחרימו ממנו ספרי פאלון גונג, תמונת מייסד הפאלון גונג, רמקול ומחשב לוח. מר באי לא היה בבית כשהשוטרים הגיעו והם חזרו למחרת ועצרו אותו.

בחצות ה-21 בינואר המשטרה עצרה עוד 3 מתרגלות. שלושתן הוחזקו בתחנת משטרה מקומית ואז הועברו לבית המעצר בעיר למשך 15 יום. (שמות המתרגלות בכתבה באנגלית)

הגבלות על תושבים מקומיים

לפני ה-18 בינואר 2022, כל המקומיים בג'אנג ג'יאה-קואו שנסעו לצ'ונג-לי היו צריכים לדווח על פרטי נסיעתם, הכוללים את מטרת הנסיעה, המקומות שיבקרו בהם, ומצב "קוד הבריאות" שלהם (אפליקציית ניידות דיגיטלית וחשיפה ל- (COVID-19. אחרי שהאפליקציה אושרה, הם היו מקבלים מסרון לטלפון שהם יכולים לנסוע לצ'ונג-לי.

אחרי ה-18 בינואר על רוב המקומיים נאסרה הנסיעה לצ'ונג-לי, מלבד אלה המבקרים בבתי חולים או נוסעים לבית הספר. רק לאלה עם עניינים דוחקים אושר לנסוע. ביקורים רגילים של משפחות או חברים לא אופשרו (על אף שנותרו רק שבועיים לפני ראש השנה החדשה). כמו כן היה צריך לדווח לרשויות אם אתה רוצה לעזוב את צ'ונג-לי.

בצ'ונג-לי יש מצלמות מעקב בכל מקום, כולל הכניסה לכל שכונת מגורים, מחוץ לכל בניין דירות ובכל בלוק. מצלמות המעקב יכולות לתעד תנועות מכל הזוויות גם בחושך.

בכל מתחמי המגורים, הרשויות השאירו רק כניסה אחת פתוחה. רק לחלק מהקהילות הגדולות אפשרו שתי כניסות. אנשי ביטחון הוצבו בכל כניסה כדי לפקח על התעבורה. כל מי שנכנס צריך לעבוראת מערכת זיהוי הפנים. לכל בית נתנו שני כרטיסי מפתח להיכנס לשכונה שאינם מתאימים ליחידות מגורים אחרות.

בנוסף לכך, עובדי הקהילה ביקרו בכל בית ורשמו כמה אנשים גרים בו. בתים ריקים נאטמו בחותמות.

כמו כן, אסרו הרשויות על המקומיים לבשל על פחם או עצים למדורה, בתואנה של הפחתת פליטת עשן. בכל פעם שבכיר בכפר ראה עשן מארובת בית, הוא היה מחרים את העצים להסקה או בישול.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]