(Minghui.org) גב' הואנג סו-לאן מהעיר צ'נג-דו בפרובינציית סצ'ואן מתה שלושה ימים לאחר שנעצרה בשל תרגול פאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

גב' הואנג נעצרה ב-20 בינואר 2022 מחוץ לבניין מגוריה על ידי שוטרים מהעיר פנג-ג'ואו (הנמצאת במרחק 48 קילומטר). היא הוחזקה במתקן מעצר סודי בפנג-ג'ואו.

ב-23 בינואר 2022 הודיעה המשטרה למשפחתה שהיא מתה באותו יום. גופתה הועברה מיד לבית ההלוויות בעיר. המשפחה ראתה את גופתה אבל פרטים נוספים על מותה אינם ידועים עדיין.

מאז ינואר 2022 עצרו שוטרי פנג-ג'ואו מספר מתרגלים מקומיים בנוסף לגב' הואנג, ערכו חיפוש בבתיהם והחרימו חומרי פאלון גונג. שלושה מהם שנעצרו ב-6 בינואר – מר ג'ואו ג'ין-בה, גב' ליו ג'יה וגב' גונג מין –הוחזקו באותו מתקן מעצר בו הוחזקה גב' הואנג.

מתרגלת רביעית, גב' יה פאנג, נעצרה ב-19 בינואר בביתה. השוטרים החרימו מביתה ספרים וחומרים הקשורים לפאלון גונג והעבירו אותה למרכז לשטיפת מוח בשין-ג'ין.

מר יאנג ואשתו לואו גווי-פינג נעצרו ב-20 בינואר וגב' ג'ואו גואן-הואה נעצרה ב-22 בינואר.

טרם מעצרה זה שבו מתה במעצר המשטרתי, גב' הואנג נעצרה ב-10 ביולי 2019 כשביקרה בביתה של גב' מאו קון. פרטים בכתבה: Accountant Dies While Serving 11.5 Years for Her Faith

אף שהיא שוחררה ב-9 באוגוסט, גב' מאו הועמדה לדין ונגזרו עליה 11 וחצי שנים בכלא. היא מתה בעודה במעצר. מתרגל נוסף מפנג-ג'ואו, מר יאנג שינג-יה מת ב-10 בדצמבר 2021, ארבעה חודשים לאחר מעצרו. פרטים בכתבה: Sichuan Man Dies Four Months After Being Arrested for His Faith

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]