(Minghui.org) לאחרונה לקחה משטרת שאנג-שי דגימת דם בכפייה מאישה משותקת ומוגבלת בתואנה של פעולה מונעת להפצת הקורונה.

ארבעה שוטרים מתחנת משטרת גאן-צ'ואן וממשרד ביטחון הפנים של שאנג-שי דפקו על דלתה של גב' וו שיאו-ג'יה ב-27 באפריל 2021. גב' וו שהפכה משותקת לפני שנה, לא הייתה מסוגלת לפתוח את הדלת למשטרה. כתוצאה מכך השוטרים הזמינו פורץ מנעולים לפתוח את הדלת.

בידיעה שהמשטרה שמה אותה על הכוונת בשל אמונתה בפאלון גונג, גב' וו דחקה בשוטרים לא לאמץ את מדיניות המשטר הקומוניסטי בסין ברדיפה נגדה. השוטרים התעקשו לקחת ממנה דגימת דם, באמרם שעליהם לערוך כמה בדיקות כדי למנוע מאנשים אסימפטומטיים להפיץ את הווירוס. גב' וו הסבירה שעברה יותר משנה מאז יצאה שוב מביתה. השוטרים ענו שהם עדיין זקוקים לדגימת דם ממנה מפני שבנה הגר עמה יוצא ללמוד בקולג'. השוטרים צילמו בווידיאו את כל ההליך.

לדברי מתרגלי פאלון גונג בשנחאי, שוטרי תחנת משטרת גאן-צ'ואן אספו לאחרונה דגימות דם בכפייה מכמה מתרגלים מקומיים. הם גם הורו לכמה מתרגלים לחתום על הצהרות לוויתור על אמונתם. כשסירבו, השוטרים זייפו את חתימותיהם וחתמו במקומם על ההצהרות.

לפני שהחלה לתרגל פאלון גוג בשנחאי ב-2012, גב' וו הייתה רתוקה למיטה עקב תאונת מכונית. היא איבדה תקווה בחיים וכמעט התאבדה. רק הודות לבנה הצעיר היא הצליחה להמשיך ולחיות. תרגול בפאלון גונג לא רק שאפשר לה להחזיר את בריאותה, אלא עזר לה גם להפוך אופטימית וחיובית יותר לנוכח קשיי החיים.

גב' וו רצתה שעוד אנשים ידעו על השיטה ויפיקו ממנה תועלת כמוה, לכן היא חילקה חומרי מידע לגבי פאלון גונג. ב-2014 היא נתנה עלון מידע לסוכן חשאי בבגדים אזרחיים ונעצרה. היא נחקרה במשך יותר מ-6 שעות בתחנת משטרת גאן-צ'ואן ושוחררה אחרי כן בערבות.

אחרי שבעלה נפטר לפתע ב-2019, בני משפחתו דרשו שתמכור את ביתם כדי שיקבלו חלק מרכושו. בנה היה עדיין בקולג', וגב' וו לא עמדה בלחץ ונפלה למשכב. היא הפכה מרותקת למיטה ולא עזבה מאז את הבית, אבל הרשויות לא הפסיקו להטריד אותה.

[כל המאמרים, הגרפיקה והתוכן המפורסמים באתר מינג-הווי מוגנים בזכויות יוצרים. העתקה שאינה מסחרית מותרת, אבל נדרש ייחוס לכותרת המאמר וקישור למאמר]