(Minghui.org) בית המשפט בווסטמינסטר בבריטניה הרשיע לאחרונה את מר הֶה רֶן-יונג ושלח אותו לתקופת מאסר של 16 שבועות בשל תקיפה והטרדת מתרגלי פאלון דאפא בצ'יינה-טאון, לונדון. גזר הדין מושעה ל-18 חודשים. נוסף לכך על הנאשם להשלים 100 שעות שירות לקהילה. כמו כן נדרש הנאשם לשלם 200 פאונד (259 דולר) לכל אחד מ-2 קורבנות שתקף, תוספת של 128 פאונד לאחד מקורבנות התקיפה, ותשלום לבית המשפט בסך 500 פאונד.

הה רן-יונג הואשם באיומים, פגיעה אלימה, דיבור משפיל ופעולה משפילה, הטרדה, מכות ותקיפה.

תקיפת מתרגלים בביתן המידע בצ'יינה-טאון

בצ'יינה-טאון של לונדון מתקיים ביתן מידע החושף את הרדיפה נגד פאלון דאפא בסין שמנהלת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).

הבהרת האמת של פאלון דאפא בצ'יינה-טאון בלונדון


הה רן-יונג עבר מספר פעמים על פני ביתן המידע באפריל ובמאי 2021. בכל פעם הוא נהג לצעוק על המתרגלים ולהשליך על הרצפה את עלוני המידע שנתנו לו. במהלך התקרית האחרונה, כשהוא מוסת על ידי 3 אסיאניים, הוא סגר את הנגן ששידר מידע על פאלון דאפא והתקרב צמוד מאוד למתרגלת, כשהוא מנופף באגרופו לעברה. הוא איים להרוג ולהכות את המתרגלים, וירק עליהם.

הוא זרק פחית משקה מוגז על מתרגל פאלון דאפא בשם פנג והיכה אותו בשוק רגלו. התקרית כולה צולמה בווידאו, בטלפון הנייד של אחד המתרגלים.

העוברים ושבים היו עדים להתנהגותו הבלתי הגיונית של הה רן-יונג ומישהו צלצל למשטרה שהגיעה מיד לזירת האירוע. השוטרים כפתו את ידיו של הה ולקחו אותו משם במכונית משטרה.

במהלך חקירתה את האירוע, יצרה המשטרה קשר עם מתרגלים. הם מסרו לשוטרים את תיעוד הווידיאו של התקרית כולה. נגד הה רן-יונג הוצא כתב אישום.

שימוע בבית המשפט

השימוע במקרה נערך בבית המשפט של ווסטמינסטר ב-3 בפברואר 2022. הה רן-יונג הכחיש את ההאשמות נגדו וטען שהוסת לכך. המשטרה הזמינה 2 מתרגלים להעיד ולהציג את סרט הווידיאו בו רואים את הה בתקיפה בצ'יינה-טאון.

המשטרה מחפשת את שותפו של הה למעשים –האדם שעמד מאחוריו ונתן לו את פחית המשקה המוגז והסית אותו להשתמש בו כנשק לתקיפת מתרגלים.

אחרי פסיקת גזר הדין, המשטרה העירונית שלחה מכתב למתרגלים שהעידו בבית המשפט להודות להם על עזרתם, כשהיא מדגישה שהראיות שסיפקו המתרגלים היו חשובות ביותר.

ללמוד את האמת ולהתרחק מהמק"ס

לדברי מתרגלי פאלון דאפא, תקיפות של מתרגלים מחוץ לסין מגובות בדרך כלל על ידי המק"ס. סינים המוטעים על ידי תעמולת המק"ס, מנוצלים על ידי המשטר הסיני, כמו הה רן-יונג במהלך התקרית הזאת. הוא נעצר במקום, אבל מי שהסית אותו לכך נעלם משם במהירות. בסופו של דבר, הוא עמד לבדו בבית המשפט להתמודד מול עונשו.

מר פנג אמר שהמתרגלים לא התכוונו לדווח למשטרה על התקיפה ושהם ניסו להסביר דברים באדיבות להה רן-יונג. עוברים ושבים עם חוש צדק מפותח צלצלו למשטרה שמיהרה להוציא נגדו כתב אישום ולהתחיל בחקירה. זוהי תזכורת לכול אלה הפועלים מאחורי הקלעים: אל תחשבו שאתם יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים במדינות מערביות, זו אינה סין, אלא חברה המתנהלת על-פי חוק.

מר פנג מקווה שהה רן-יונג ילמד מכך לקח, ילמד את האמת לגבי פאלון דאפא ויפסיק לתת למק"ס לנצל אותו לצרכיה.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org. אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]