(Minghui.org) מר ג'י דא-יואו מנפת יון-מנג מהעיר שיאו-גאן בפרובינציית הו-ביי יצא מביתו ב-27 ביולי 2019 כדי לעורר מודעות לגבי הרדיפה ארוכת השנים נגד הפאלון גונג המתבצעת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999. הוא לא חזר מאז לביתו.

משפחתו של מר ג'י יצאה לחפש אותו מסביב לעיירה. כעבור 50 יום הם מצאו את גופתו של הקשיש בן ה-77 בתוך שיחי קני סוף במצב ריקבון. נמסר ששוטרים מתחנת משטרת צ'נג-גואן מסרו את בגדיו של מר ג'י למשפחתו, אבל לא ברור אם זה היה לפני או אחרי שגופתו נמצאה.

מתרגל מקומי אחר, שנעצר משום ששוחח עם אנשים לגבי פאלון גונג, מעיד ששוטרי תחנת משטרת צ'נג-גואן אמרו לו: "אתה יודע איך ג'י מת?" המתרגל הזה אומר שהשוטרים איימו עליו באמצעות הרמיזה שהם עינו את מר ג'י עד מוות.

היסטוריה של רדיפה אחר מר ג'י

טרם היעלמו של מר ג'י, בכירים מ"משרד 610" (סוכנות הפועלת מעל לחוק שנוצרה במיוחד כדי לרדוף את פאלון גונג) של מחוז יון-מנג, וממשרד ביטחון הפנים, הטרידו אותו מספר פעמים בביתו ואיימו לעצור אותו אם ימשיך לצאת ולשוחח עם אנשים לגבי הרדיפה.

מר ג'י החל לתרגל פאלון גונג ב-1996. מאז התחלת הרדיפה ביולי 1999 הוא התמיד לעורר מודעות לגבי הרדיפה. בספטמבר 2011 הוא נעצר אחרי שדווח עליו ששוחח עם אנשים לגבי השיטה. הוא הוחזק במתקן כליאה באן-לו למשך 15 יום.

על-פי מידע שנאסף על ידי מינג-הווי בין 1999 לבין 2019 לפחות 976 מתרגלי פאלון גונג נעצרו בשיאו-גאן. 27 מתוכם מתו כתוצאה מהרדיפה. 44 מתרגלים נוספים הועמדו לדין ונשלחו לכלא. 129 נשלחו למחנות עבודה בכפייה, 165 נלקחו למרכזים לשטיפת מוח ויותר מ-30,000 מתרגלים עברו הטרדות.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]