(Minghui.org) מתרגל באזור שלי קיבל הודעה ממתרגל מחוץ לעיר שהיה מודאג בקשר לכך שהמפלגה הקומוניסטית הסינית מארחת את משחקי החורף האולימפיים ובקשר לקונגרס העממי שייערך אחריהם. המתרגל מחוץ לעיר כתב גם שהוא חש שחומרים רעים ממדים אחרים נפלו לעולם האנושי.

זה הזכיר לי על משהו ששמתי לב אליו. מתרגלים וותיקים רבים, במיוחד אלו שנרדפו, רגישים לכל אירועים גדולים שהמק"ס עורכת וחוששים שזה ישפיע עלינו. אני מרגיש שכל המתרגלים האלה עדיין לכודים בצללים האפלים של הרדיפה בעברם.

המאסטר אמר לנו שהרבה לפני ה-20 ביולי 1999, הוא הביא את כל תלמידי הדאפא לכביכול העמדות האלוהיות שלהם. אנחנו איננו רגילים יותר – אנחנו תלמידי דאפא בעלי יכולות על טבעיות.

כל אימת שהמק"ס וארגוניה מארחים פסטיבלים, אין לזה כל קשר אלינו, תלמידי הדאפא. זה יכול להשפיע רק על אנשים רגילים. אין עלינו אפילו לחשוב על זה. כל תלמידי הדאפא נמצאים תחת השגחת המאסטר, והמאסטר הוא שיש לו המילה האחרונה.

כל עוד אנחנו, תלמידי הדאפא, עושים את שלושת הדברים היטב לפי דרישות המאסטר, מבצעים את חובתנו עם מחשבות נכונות ומעשים נכונים, וצועדים ביציבות על הנתיב לאלוהות, קארמת מחלה ורדיפה לא יקרו.

כמטפחים, כולנו מבינים את העיקרון "הביטוי בשטח נובע מתוך המחשבה". כל מה שקורה איתנו נגרם בגלל הלב שלנו. ולכן כאשר המק"ס חוגגת או מארחת איזה שהו אירוע, אין עלינו אפילו לחשוב על זה. כל הכביכול-פסטיבלים או פעילויות אין להם דבר איתנו המתרגלים. בדרך זו הסביבה שלנו וכל שדה החלל יתמלאו באנרגיה ישרה ונכונה, והרוע לא יתקיים.

עלינו לשים לב ללבנו ולמחשבות שלנו ולהציל אנשים עם החמלה שלנו.

זאת היא הבנתי ברמה שלי. אנא ציינו כל מה שאינו הולם.

[ההשקפות המובעות במאמר זה מייצגות את הבנותיו ודעותיו האישיות של כותב המאמר. כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]