(Minghui.org) בדיווח זה אנו מציגים מבחר מתוך 21 גלויות הברכה שנשלחו ממתרגלי פאלון דאפא (פאלון גונג) מבייג'ינג, בירת סין.

מתרגלי פאלון דאפא מבייג'ינג מאחלים למאסטר הנכבד יום הולדת שמח, וחוגגים את יום הפאלון דאפא העולמי!

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]