(Minghui.org) שופט בסין הביע לאחרונה את הסתייגותו לטפל במקרים של פאלון גונג. אחרי שנעל את השימוע במקרה של מתרגלת פאלון גונג, הוא אמר לקרוביה שעל אף שאין בכוחו לקבוע החלטות, הוא ינסה לעזור לה ככל יכולתו.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

השימוע היה אמור להתחיל בשעה 10 בבוקר אבל התאחר בשעה משום שבית הדין היה צריך לאסוף את המתרגלת ממרכז המעצרים. טרם בואה של המתרגלת, עורך הדין ניהל שיחה קלה עם השופט והתובעת. התובעת הזכירה שקיבלה כמה חומרי מידע וגם תלונה מבני המשפחה של המתרגלת והיא תהתה אם גם השופט קיבל משהו דומה. השופט אמר שקיבל ערימה של חומרי מידע ושהטלפון שלו לא הפסיק לצלצל עקב שיחות ממתרגלים בחו"ל.

במהלך השימוע, עורך הדין כפר באשמתה של המתרגלת. היא העידה להגנתה והדגישה שתרגול בפאלון גונג הוא חוקי לחלוטין בסין. כמו כן הזכירה שהמִנְהל הכללי של הפרסום והעיתונות ביטל את האיסור שלו על פרסום ספרי פאלון גונג ב-2011 ראה קישור למאמר:

▪ משרד העיתונות וההוצאה לאור בסין ביטל ב-2011 את האיסור על הוצאה לאור של ספרי הפאלון גונג

המתרגלת הוסיפה שייצור והפצת חומרי פאלון גונג הם חוקיים לחלוטין. היא שאלה את התובעת איך בדיוק היא השתמשה ב"כת" כדי לערער את אכיפת החוק כפי שנטען בכתב האישום.

התובעת שאלה את המתרגלת: "מהי המטרה שלך בהכנת לוחות שנה [המכילים מידע על פאלון גונג]?"

המתרגלת ענתה: "כדי להציל אנשים".

השופט העיר לתובעת לשים לב לשאלה שלה.

כשהתובעת המשיכה לשאול על לוחות השנה שהמתרגלת הכינה והפיצה, השופט הפסיק אותה והורה לה שוב לשים לב לשאלה, משום שהמתרגלת רק הכינה את הלוחות, אבל לא הפיצה אותם.

אחרי שהשימוע הסתיים, הסניגור העיר שברוב השימועים בהם ייצג מתרגלי פאלון גונג, השופט בדרך כלל לא אפשר לסניגור לדבר בצורה חופשית. אבל השופט הזה נראה טוב לב ולא איפשר לתובעת להכניס את המתרגלת למצב קשה.

עם צאתו של השופט מבית הדין, קרוביה של המתרגלת וכמה מתרגלים שהמתינו בחוץ ניגשו לשוחח עמו.

השופט הסביר להם שלא התירו להם להיכנס לשימוע בשל המגפה ולא משום שניסה לעשות להם צרות. הוא קיווה שלא ינטרו לו טינה. כשמתרגלים ביקשו ממנו לא לקחת מקרים של פאלון גונג, הוא הודה שהוא אכן אינו מעוניין לטפל בתיקים האלה.

השופט חשף שאין לו כוח כלשהו לקבוע את גזר הדין של המתרגלת, משום שהוא ייקבע על ידי דרגים גבוהים יותר. אבל הוא הבטיח לעזור לה ככל יכולתו.

השופט גם סיפר לאחר המתרגלים שליווה אותו הביתה, שהוא קיבל שיחות טלפון ממתרגלים בארה"ב שדחקו בו לא להשתתף ברדיפה.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]