(Minghui.org)

לחץ לשמיעה

מילים:

בימים הקדומים נדרנו נדר,
שנבוא לכאן להציל את אלו הזקוקים לעזרה.
הזמן חלף במהירות ואין-ספור גלגולים מחדש התרחשו מאז,
אבל ההבטחה נותרה כפי שהיא במעמקי לבנו.
גשם או שמש – מסענו לא ייעצר.
העליות והמורדות של העולם הזה לא ישחקו את רצוננו.
אחרי הכול, הצלת אנשים היא מה שהגענו בשבילו.
זו היא המשימה שלנו, המראה מי אנחנו ולאן אנו שייכים...


[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]