(Minghui.org) ב-21 עד ה-24 בפברואר 2022 ביקרו מתרגלי פאלון גונג ביותר מתריסר ערים ברפובליקה של טוגו שבמערב אפריקה. הם קידמו את הפאלון גונג ועוררו מודעות לגבי הרדיפה הממושכת של מתרגלים בסין.

אנשים בשווקים, בכיכרות הציבוריות וליד מלונות, נתקלו במתרגלים המציגים את עקרונות השיטה והתועלת המקיפה והבריאותית שלה. כמו כן הם חילקו עלוני מידע לגבי הרדיפה בסין.

המתרגלים נסעו יותר מ-400 קילומטרים מדרום לצפון המדינה, כשהם מתחילים בעיר הבירה לומֶה ועברו בערים רבות (שמות הערים בכתבה באנגלית).

 מפת טוגו- מתרגלים נסעו מהבירה לומה בדרום ועד צפון המדינה להציג את הפאלון
גונג לתושבים ולספר להם על הרדיפה נגד פאלון גונג בסין

מתרגל מספר על פאלון גונג למנחה תחנת רדיו ב- Anié

מתרגלים מבהירים אמת ליד מלון

 מתרגלים הקימו שולחן מידע ב- Sokodéלקדם את השיטה

 מתרגלים מתכוננים לעזוב את Sokodé

מקדמים את השיטה ומספרים על הרדיפה בסין ב-Dapaong

 מקדמים את השיטה ומספרים לאנשים על הרדיפה בסין ב-Kpalimé

 מקדמים את השיטה ברחובות, בבתים ובשוק ב-Kpalimé

אנשים מגלים עניין בפאלון גונג, מקשיבים ומקבלים עלונים

המתרגלים הקימו שולחן מידע בערים שביקרו בהן והציעו למקומיים ספרי פאלון גונג ועלונים.הם הדגימו לתושבים את חמשת התרגילים וסיפרו להם על הרדיפה נגד השיטה בסין.

אחד התושבים סיפר שניסה שיטות שונות אבל לא השיג דבר. הוא גילה סקרנות לגבי פאלון גונג ואמר שזה נשמע כמו שיטה טובה וישרה. הוא קנה עותק של הספר "ג'ואן פאלון" והבטיח לקרוא אותו.

כשהגיעו לעיר Kara נתקלו המתרגלים בסיני ונתנו לו עלון מידע. הסיני נראה מופתע למצוא שם אנשים המקדמים את השיטה עליה שמע בסין, והביע הערכה למתרגלים.

אישה אחת הסכימה עם העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות" ואמרה שתלמד פאלון גונג ואת התרגילים.

במהלך 4 ימי המסע שלהם בטוגו, תנאי המגורים של המתרגלים היו קשים והמכונית שלהם התקלקלה, אבל הם התגברו על הקשיים והשלימו את מה שתכננו לעשות. הם רוצים לבקר בעתיד במדינות שכנות כמו בנין, וגאנה, כדי להפיץ את הברכות והמזל של הפאלון גונג.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]