(Minghui.org) בחודש אפריל 2022 אומתו 19 מקרים נוספים של מתרגלי פאלון גונג שנרדפו למוות בשל התמדתם באמונתם. החודש והשנה המדויקים של מות אחת המתרגלות עדיין לא ידועים. לגבי שאר 18 מקרי המוות, אחד התרחש ב-2016, אחד ב-2018, שישה ב-2021 ועשרה ב-2022.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה לגוף ולנפש המבוססת על העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות". מאז הצגתה לציבור ב-1992, אין ספור אנשים נמשכו לעקרונות העמוקים של השיטה ולתועלותיה הבריאותיות. מפחד הגידול ההולך וגדל בפופולריות שלה, השיק המשטר הקומוניסטי קמפיין כלל ארצי ביולי 1999, בניסיון להכחיד את השיטה.

19 המתרגלים שמתו הם מ-6 פרובינציות ועירייה אחת בסין. בפרובינציית היי-לונג-ג'יאנג נרשמו רוב מקרי המוות-7 מקרים, אחריה הה-ביי עם 4 מקרים, ליאו-נינג עם 3 מקרים, צ'ונג-צ'ינג עם 2 מקרים, גאן-סו, גווי-ג'ואו ומונגוליה התיכונה עם מקרה אחד.

שמות המתרגלים שמתו מפורטים בכתבה באנגלית בקישור מטה.

כתבות קשורות:

דווח ואומת בין ינואר למארס 2022: 44 מתרגלי פאלון גונג איבדו את חייה םברדיפה

דווח בינואר 2022 : 20 מקרי מוות של מתרגלי פאלון גונג כתוצאה מהרדיפה

ב-2021 דווח: 132 מתרגלי פאלון גונג מתו ברדיפה בשל אמונתם

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]