(Minghui.org) באפריל 2022 העבירה בריטניה חוק המאפשר ענישה של המעורבים בסחר איברים בחו"ל. החוק הסב מאז תשומת לב נרחבת של התקשורת, של עורכידין ושל מומחים רפואיים. כפי שאתר מינג-הווי דיווח, ההתמקדות כעת היא במיוחד על שיתוף פעולה בין מנתחים ומוסדות מערביים לבין המשטר הקומוניסטי בסין, העומד מול האשמות של קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג על ידי המדינה עצמה מאז 2006

להלן תקציר הַפְנָיות וסימוכין למאמרים אחרים:

בריטניה מחמירה בחוקים להשתלות איברים

על-פי חוק Health and Care, ממשלת בריטניה חוקקה באפריל 2022 תיקון חדש [1] המפליל תיירות איברים מסחרית. את כל בעלי האזרחות הבריטית ניתן להעמיד לדין על: "מעורבות בקצירת איברים או סחר באיברים בשוק השחור", אפילו אם פשעים אלה מתרחשים בחו"ל.

מאז התיקון לחוק, הנושא הועלה לדיון על ידי עורכי דין ומומחים רפואיים. השאלה הסבוכה במיוחד היא, שכשעוסקים במערכת שירותי הבריאות של סין, באיזה שלב נעשה אדם שותף לדבר עבירה במה שנוגע לפשעים נגד האנושות?

מומחים משפטיים מזהירים מסכנות שיתוף פעולה עם הקהילה הרפואית הסינית

באפריל 2022 פרסם The Global Rights Compliance Association [2] תיק מסמכים בן 70 עמודים [3] עם יותר מ-300 הערות שוליים בנושא, הבוחן (או חוקר) את הסיכונים של מוסדות וצוות קהילת המחקר הבין-לאומית להשתלות בעיסוק בנושא. הוא מיועד לאנשי מקצוע רפואיים מערביים, מוסדות וחברות תרופות. במיוחד מודגש בו הרצח של אסירי מצפון על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני במהלך השגת האיברים:

"לכן, בהקשר לסין, כליאת אסירי מצפון, הכוללים מתרגלי פאלון גונג ואויגורים, ללא משפט הוגן או הליכי משפט ו/או תחת אמתלה של ביצוע פשעים חמורים, והוצאתם להורג בעקבות גזר דין מוות המכוון להסוות את הרצח המכוון למטרת הסרת איברים, מהווים הפרה חמורה של זכות אדם בסיסית לחיים ואיסור על עינויים והתעללות בלתי אנושית".

התקשורת מדווחת על קצירת איברים בסין

החוק החדש הסב גם את תשומת לב כלי תקשורת עיקריים בבריטניה.

The Metro [4] ראיין את וויין ג'ורדאש, עורך דין צמרת שהזהיר את המוסדות הרפואיים של בריטניה, ובכלל זה את שירותי הבריאות הלאומית, שהם יתמודדו מול פעולה משפטית במקרה של השתתפות בסחר איברים. (ראה: New U.K. Law to Stop Live Organ Harvesting Takes Effect).

בנוסף, The Telegraph [5] גם הוא חקר ב-27 במאי באיזו מידה חוקרים ומוסדות בריטיים תומכים בקצירת איברים בסין. מתרגלת הפאלון גונג אנני יאנג רואיינה למאמר. היא סיפרה שכפו עליה שוב ושוב לעבור בדיקות רפואיות בעודה מוחזקת במחנה עבודה בכפייה מ-2005 עד 2006, שנים בהן עברה עינויים והתעללות קבועים. ראה:

The Telegraph (הטלגרף:) קצירת איברים בכפייה בסין והקשר שלה לטכנולוגיות מערביות

נספחים:

(1) https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/31/section/170/enacted

(2) “Global Rights Compliance” ist eine gemeinnützige Stiftung der auf Menschenrechtsangelegenheiten spezialisierten gleichnamigen Anwaltskanzlei aus Den Haag.

(3) “Mitigating Human Rights Risks when Interacting with International Medical Institutions Professionals in Transplantation Medicine”: https://globalrightscompliance.com/wp-content/uploads/2022/04/Legal-Advisory-Report-Do-No-Harm-April-2022.pdf

(4) https://metro.co.uk/2022/05/03/uk-companies-risk-legal-action-if-they-are-linked-to-forced-organ-trade-in-china-16575853/

(5) https://www.telegraph.co.uk/news/2022/05/27/british-science-fears-might-aiding-abetting-chinese-human-organ/

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]