(Minghui.org) ב-10 ביולי 2022 התאספו אלף מתרגלי פאלון גונג בצ'יינה-טאון במנהטן – הקהילה העתיקה ביותר של סינים בניו יורק – כדי לערוך צעדת מחאה נגד 23 שנים של רדיפה וכדי לציין פרישה של כ-400 מיליון אזרחים סינים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) וארגוניה.

 

מתרגלי פאלון גונג בצעדת מחאה שהתקיימה ב-10 ביולי 2022 בצ'יינה טאון של מנהטן, לציון 23 שנים של רדיפה

(...)

אחרי 23 שנים של מאמצים עקביים להעלות מודעות לרדיפה, עוד ועוד אנשים כיום תומכים בפאלון גונג. אנשים ניגשים למתרגלים לשוחח וללמוד עוד לגבי השיטה.

קשיש שמכר ירקות ברחוב שוחח עם המתרגלים ואמר: "איזה צעדה אדירה! פאלון דאפא הוא נהדר". כשמתרגלים הציעו לו לוותר על חברותו במק"ס הוא השיב: "כבר עשיתי זאת". הוא הצביע על האיש המוכר את מרכולתו לידו ואמר: "גם הוא פרש".

גבר בגיל העמידה עצר את המתרגלים ושאל: "למה אתם מקיימים היום צעדה?"

אחד המתרגלים ענה לו שהשנה הזאת מציינת 23 שנים של רדיפה בסין. הוא לקח עלון ואמר בקול: "אני יודע הכול על זה. יש כאוס רב כיום בסין. סין היא טובה, המק"ס היא רעה".

יִי (Yi) רונג יו"ר מרכז השירות העולמי לפרישה מהמק"ס השתתפה בצעדה. היא אמרה שרוב האוכלוסייה הסינית בצ'יינה-טאון של מנהטן היא של מהגרים סינים קשישים, ושלחלקם יש קשרים קרובים עם הקונסוליה הסינית והם הלכו שולל על די השקרים של המשטר, אשר משמיץ את הפאלון גונג. לכן זה חשוב להראות להם כמה מדהים הוא פאלון דאפא ולהציג בפניהם את העקרונות של "אמת-חמלה-סובלנות".

היא אמרה שעד היום 400 מיליון אזרחים סינים פרשו מהמק"ס. והוסיפה שאלה הם באמת חדשות נהדרות ומועילות לשלום העולם: "אנחנו מקווים שמהגרים סינים קשישים בצ'יינה טאון ישחררו עצמם משטיפת המוח של המק"ס ויבינו מצפייה בצעדה הזאת שאנשים רבים מתרגלים פאלון גונג הכוללים סינים ולבנים. על האזרחים הסינים להיות גאים בפאלון גונג", היא אמרה.

[כל התוכן המפורסם באתר מינג-הווי מוגן בזכויות יוצרים על ידי Minghui.org.אתר מינג-הווי יפיק אסופות של התכנים שפורסמו בו, הן באופן שגרתי והן באירועים מיוחדים]