קראו עכשיו

(Minghui.org) לפני שנתיים כשהוחזקתי במתקן מעצר ראיתי דרך העין השמימית שלי את המראה הזה:

זה היה בזמנים העתיקים. הייתי בכיר שחקר חשוד. החשוד היה עקשן ביותר ולא הודה בפשעיו. שפכתי על גבו דלי של שמן רותח והוא מת מוות נוראי. החשוד התגלגל בחיים האלה כשוטר שחוקר אותי.

קארמה עצומה נחתה עליי, אך לא חשתי שום כאב. בראייה השמיימית שלי ברמתי המוגבלת לא יכולתי לראות דברים ברמה מיקרוסקופית יותר. אך הרגשתי ברצינות שמאסטר לי [מייסד הפאלון דאפא] נושא עבורי את הקארמה העצומה הזאת.

לאחר מכן הנשמה המקורית שלי נכנסה לממד שבו המאסטר נשא את הקארמה עבורי. ראיתי שהמאסטר נושא את הקארמה לא רק עבורי, אלא עבור כל הישויות ביקום, אפילו את הקארמה של חלקיק אבק באוויר. מחשבתי התרוקנה. מוחי לא הצליח לעכל זאת בשום שפה או לבטא רגש כלשהו. זו הייתה ריקנות מוחלטת. לאחר זמן רב נזכרתי בשורה מתוך שירו של המאסטר: "הלב מתעורר בעצמו"

"ביום בו מגיעים לשלמות המלאה,

תופיע האמת, וכל העולם ישתאה". ("יסודות להתקדמות במרץ 2")

כל מילות התודה החווירו אל מול האמת, הביטוי הכי מדויק למצבי באותו רגע הוא "המום".

למחרת היום קבוצה של ישויות שמימיות המשתייכות לכוחות הישנים אמרו לי: "משום שגרמת למותו של האדם הזה, תצטרך לסבול שלוש שנים בכלא".

הגבתי בנחישות: "בגלגולים הקודמים שלי ביצעתי כל כך הרבה פשעים והרגתי יותר מאדם אחד. אך המאסטר שלי שילם על כל החטאים עבורי ואין לכם כל סיבה לבקש ממני לשלם שוב את החוב הזה".

הכוחות הישנים השתתקו לזמן מה ואז אמרו: "בסדר. המאסטר שלך שילם עבור חטאיך בהיסטוריה וניתן לזה לעבור. אבל עליך להיות מודע לכמה חטאים חדשים ביצעת מאז שהתחלת לטפח. האין עליך לשלם עליהם? אין שום דרך עבורך להתחמק מסבל של גזר דין לשלוש שנות מאסר".

עניתי: "כל טעות שעשיתי לאחר שהתחלתי לטפח בדאפא נכפתה עליי על ידיכם. שום דבר לא נעשה על ידי ההכרה שלי. בשום פנים אינני יכול להכיר בחטא שכפיתם עליי".

כששמרתי בנחישות על המחשבות הנכונות שלי וראיתי מבעד לתכסיסים של הכוחות הישנים להכניע אותי, המאסטר הסיר את הקארמה שלי. הכוחות הישנים נעלמו. שוחררתי תוך שלושה ימים.

המאסטר נותן לנו כל דבר בטיפוח שלנו, בזמן שלנו אין יכולת כלשהי לשלם בחזרה למאסטר, מפני שגם הדבר יקר הערך ביותר שיש לנו בעולם שלנו אינו ראוי למאסטר. כל מה שיש לנו מגיע מחסד הצלתו של הבורא.

כשקראתי את השורה: "המאסטר אינו חייב לך דבר!" מהמאמר החדש של המאסטר "התרחקו מהסכנה", הייתי בהלם לגלות שיש אנשים שאפילו מעזים להחזיק במחשבות לא ראויות וחסרות כבוד כאלה. איך הם מעזים לחשוב שהמאסטר חייב לנו משהו?"

כדי לתת למתרגלים עמיתים מושג על מה שהמאסטר עשה עבורנו, אני כותב ומשתף את ההתנסות הזאת שלי עם מטפחים אמיתיים.