קראו עכשיו

(Minghui.org) ביולי 1999 לפני 24 שנים, מתרגלי הפאלון דאפא הוותיקים נכנסו כולם לשלב טיפוח של תקופת תיקון הפא. בתהליך של ההתנגדות לרדיפה והבהרת העובדות, סביבת הטיפוח מחוץ לסין הושפעה מאוד.

לדוגמה, לפני הטיפוח של תקופת תיקון הפא, רוב המתרגלים השתתפו בלימוד הפא הקבוצתי עם המנטליות של ללמוד את הפא ולהשיג את הפא, כמו גם לשפר את השין-שינג שלהם. כשהם נתקלו בקונפליקטים בחיי היומיום או בעבודה, הם חיפשו תחומים שבהם יש להם החסרות בשין-שינג. הם פנו לפא לקבל תשובות. על ידי כך שטיפחו את עצמם מבפנים הם היו מסוגלים לפתור את הקונפליקטים החיצוניים שלהם.

אבל אחרי שהחל הטיפוח של תקופת תיקון הפא, כאשר מתרגלים באזורים רבים נתקלו בקונפליקטים או במצוקות, צצו המושגים האנושיים שלהם, החזקות לרעיונות שלהם עצמם, ואפילו פעולות ודיבור גרועים עוד יותר – וזכו לתמיכה מעוד מתרגלים מקומיים. רבים מאלה שהיו בקונפליקטים או בקשיים ניסו להאשים אחרים בבעיותיהם וחיפשו פתרונות חיצוניים במקום להסתכל על הבעיה מנקודת מבט של טיפוח. כתוצאה מכך, מתרגלים חדשים רבים שהחלו לתרגל בדאפא לאחר 2000 כבר לא חוו את הרוגע והטוהר שהיו במקור לקבוצות לימוד הפא ולאתרי תרגול.

המאסטר דיבר במספר הרצאות על האחריות המוטלת על כתפיהם של מתאמים של אגודות פאלון דאפא מחוץ לסין.

המאסטר אמר:

"המאסטר הפקיד בידיך כל כך הרבה תלמידי דאפא, והוא מצפה שתוביל אותם היטב. אז זה משהו שאתה חייב לעשות, וזאת האחריות שלך. אם אינך עושה את זה היטב, אז זה קשור ישירות לטיפוח שלך". ("הוראת הפא בוועידת הפא בניו יורק רבתי 2013")
אבל במציאות, חלק מהמתאמים (כמו גם כמה מתרגלים בודדים) עדיין דחפו לעתים קרובות קונפליקטים ואחריויות על המאסטר או התחמקו מהם תוך שימוש בדרכים של אנשים רגילים במקום להיות: "אחראי כלפי המאסטר" ("התקדמו יותר במרץ").

ידוע גם שמתאמים של אגודת הדאפא עסוקים בפרויקטים שהם אחראים עליהם ולפיכך מזניחים את האחריויות של מתאמי אגודת הדאפא.

המאסטר אמר:

"אומַר לך, כיוון שאתה מתאם, עליך לאסוף את המתרגלים המקומיים ולקרב ביניהם מִטַעם המאסטר, כך שהם יוכלו להשתפר בטיפוח, ועליך לעזור למאסטר בכך שתוביל אותם היטב. זאת האחריות שלך כמתאם של האזור שלך". ("הוראת הפא בוועידת הפא של ניו יורק ב-2015")

רק כאשר מתאמי אגודת הדאפא שמים את אחריותם לתפקיד הזה בראש סדר העדיפויות שלהם, אז סביבת הטיפוח באזורים שונים יכולה להתאושש. רק אז יכולים המתרגלים לשים דגש יותר על טיפוח עצמם, לרומם את השין-שינג שלהם ולהשיג השפעות חיוביות יותר בדברים שהם עושים כדי להציל אנשים.

אף שיש קשיים רבים בנוסף להרבה אנשים ודברים מסובכים, מתאמי אגודת הדאפא צריכים ללמוד את הפא היטב, לאזור אומץ לשאת באחריויות האלו ולבצע באמת את החובות של אגודת הדאפא. רק אז הם יוכלו לקיים במלואן את המשימות שלהם היטב.

בברכה

הנהלת עורכי מינג-הווי

יולי 1 2023