התייחסו כראוי לבני המשפחה של המאסטר

טיפוח בדאפא הוא רציני. כשהמאסטר הגיע בהתחלה לעולם, מטרתו היחידה הייתה להציל את כל הישויות החיות מהיכחדות. הוא הגיע לעולם האכזרי לבדו, ללא כל בני משפחה או קשרים. הוא התגלגל בקרב בני האדם ואז פיצל את עצמו לאין-ספור חיים, מפוזרים בכל פינה של העולם ובכל קבוצה אתנית. ממלכים ועד לפשוטי-עם, מאלוהויות בשלושת העולמות ועד לתפקידים בשאול, אין מקום שבו הוא לא היה. באופן הזה הוא יצר קשרי משפחה מקיפים עם ישויות בכל התחומים, וכך, תקופת חיים אחר תקופת חיים הוא יצר קשרים עם אין-ספור הורים, רעיות, ילדים ואחים ואחיות בכל עולם ובכל תחום. מצד אחד זה נעשה כדי לשמור על המוסריות בעולם האנושי; מצד שני זה נעשה כדי לפתח עם כל הישויות קשרים קדושים, שניתן יהיה להשתמש בהם כאשר יגיע הזמן להצלה של הגוף האנושי. במשך ההיסטוריה הארוכה והמתמשכת רוב הישויות ואנשי העולם יצרו סוגים שונים של קשרים גורליים עם המאסטר; במיוחד אנשי העולם – לרובם יש קשר משפחתי עם המאסטר. בפרט רוב תלמידי הדאפא היו בני המשפחה הגרעינית של המאסטר במשך תקופות חיים רבות, וזאת גם הסיבה העיקרית שיש להם הקשר הגורלי להפוך לתלמידי דאפא.

בזמן הנוכחי תיקון הפא של הקוסמוס כבר החל, ויש אנשים שבאו לכאן כדי להיות תלמידי דאפא, יש שבאו כדי להיות ישויות חיות כדי להינצל, ויש שבאו כדי להיות קרובים, חברים, בני כיתה ועמיתים לעבודה [שלי], וכמובן יש אלה שבאו להיות אח, אחות, רעיה או בת [שלי]. למעט המאסטר, הם כולם מטפחים בדאפא, ולכולם יש המשימה של להציל את עצמם ואחרים, כמו גם לעזור למאסטר להציל את כל הישויות החיות.

אבל בתקופה הסופית של העת הסופית הלב האנושי אינו ישר, המוסריות נמוכה, המחשבות וההתנהגות של האנשים סטו, והנזק שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) המרושעת גרמה ללב האנושי ולמוסריות, בפרט, היה זדוני במיוחד. עבור תלמידי הדאפא, כשהם מצילים אנשים ומטפחים בעולם הכאוטי הזה, זה בלתי אפשרי לא להיות מושפעים מהסביבה הנוכחית, וברגע שהם מרפים בטיפוח, הם ישתמשו בלב של אדם רגיל ובמושגים של אדם רגיל בהתייחסותם לדברים, וזה מסוכן אם זה נמשך לאורך זמן. זאת הסיבה שהמאסטר אומר לכולם לא להרפות בטיפוח.

מה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו הוא הסוגיה של כיצד להתייחס לבני המשפחה של המאסטר שבתקופת החיים הנוכחית – זה הפך לבעיה בולטת, המשקפת בצורה ברורה "לבבות אנושיים". לפעמים אפילו מתעלמים ממה שהמאסטר אומר. האם אתה עדיין תלמיד שלי אם אינך מקשיב לי? בין שאתה מתייחס לבני המשפחה של המאסטר בחנפנות ובין שבאופן רע – זה ישפיע על הטיפוח שלהם. האם חשבת על זה? במיוחד חנופה בלתי ראויה פוגעת למעשה בבני המשפחה של המאסטר. יש גם כאלה המתייחסים לבני המשפחה של המאסטר כמו שהם היו מתייחסים למאסטר, ויש אחרים הנותנים להם כסף או דברים אחרים. מה המניע שלך? שום פרויקט דאפא אינו מורשה לגייס כסף ממתרגלים. כל הפרויקטים של דאפא, כאשר בנסיבות מיוחדות הם מקבלים יותר מאלף דולר, הם חייבים לבקש רשות ולקבל אישור לפני שהם יוכלו לקבל את הכסף. בנוגע לאלה הנותנים כסף על דעת עצמם, זה פוגע באחרים ופוגע בהם עצמם. אתה פוגע בשם הטוב של בני המשפחה של המאסטר ושל המאסטר! למעשה יש אנשים הרוצים להשיג משהו מבני המשפחה של המאסטר, ואחרים מחפשים קיצורי דרך בטיפוח – יש כל מיני סוגים של החזקות אנושיות מגוחכות. יש גם אחרים, החושבים שהמאסטר ייתן להם יחס מיוחד אחרי שהוא יגלה את זה – איך אתם חושבים כך עליי? למעשה, גם אם היו מקבלים משהו, הם לא היו מעזים לספר למאסטר. וישנם אלה שנתנו כסף אך לא הפיקו מכך כל תועלת, ואז הם כועסים, ויש אלה המשנים את דעתם ומתחילים לגרום צרות. כל אלה הם דברים שהשד האדום שמאחורי המק"ס המרושעת רוצה לעשות!

הקוסמוס עובר היכחדות, והסיכוי היחיד של ישות להימלט מההיכחדות של העת הסופית הוא לקבל את הדאפא. כאשר מדובר במשהו גדול כמו הקוסמוס, איך אתה יכול לא לקחת את זה ברצינות הרבה ביותר? בעבר אפילו האלוהויות בקוסמוס לא ידעו שלקוסמוס יש פא, אך עכשיו מציעים אותו לבני האדם כדי שיטפחו. איזה קשר גורלי! איזה חסד עצום! באיזה סוג של לב עליך להתייחס אל זה! מרגע שהחלה הפצת הדאפא נלקח בחשבון שאנשי העולם, כולל האלוהויות, ביצעו אין-ספור חטאים במשך כל ההיסטוריה הארוכה של הקוסמוס, תקופת חיים אחר תקופת חיים – במיוחד אנשי העולם. כדי שישויות כאלה יוצלו, הדרך היחידה היא לא להתייחס לחטאי העבר שלהם. איזו ברכה של הצלה מהדאפא היא זאת! איזו חמלה עצומה! איזו ברכה קדושה! כמה אנשים חשבו על זה? אלה המשתמשים בהחזקות אנושיות ובמושגים אנושיים כדי להתייחס לדאפא ולמאסטר – האם הלב שלהם ראוי למשימה האדירה הזאת ולחסד האלוהי הזה?

למעשה, כדי לאפשר שמספר עצום של ישויות יינצל, אי אפשר לא להתייחס לגמרי לחטאי העבר שלהן ללא כל סייג. בתיקון הפא של הקוסמוס, כן מתייחסים ללב של אנשי העולם וללב של האלוהויות השונות. כדי לטפח בעולם חסר התקדים והכאוטי הזה, אפשר שיהיה לאדם תהליך של להגיע להבנה; אפשר שיהיו אלה המתקדמים במרץ ואלה שאינם מתקדמים במרץ במשך זמן מה, כמו גם אלה היכולים להבין ואלה שבאופן זמני אינם מבינים; אחרי הכול החוכמה של בני אדם היא מוגבלת. אבל כחבר במין האנושי של היום, ובמיוחד כתלמיד דאפא, יש שני דברים שלחלוטין אינך יכול לעשות: הראשון הוא לרמות את המאסטר! והשני הוא להפריע להצלה של הישויות החיות! משום שזה קו ההפרדה המוחלט הקובע אם ישות תישאר או תלך. אפילו רק לגעת בקו אסור!

לסיום אומר לכם שהחמלה של המאסטר היא כמעט ללא גבול, אבל הדרישות הקובעות אם ישות תינצל או לא, ואמות המידה עבור תלמידי דאפא, הן רציניות וקפדניות ביותר!

מאסטר לי הונג-ג'י

13 בספטמבר 2023

----------------------------------------

[תיקונים הוכנסו ב-18.9.23]