פרסום המאמר של המאסטר "התייחסו כראוי לבני המשפחה של המאסטר" מצביע על התנהגות מתמשכת בקרב המטפחים, הסוטה באופן חמור מהפא.

חנופה כלפי בני המשפחה של המאסטר והתייחסות אליהם כאל המאסטר, הן הפרעה ישירה לטיפוח של בני המשפחה של המאסטר, וההפרעה יכולה להגיע אפילו עד המאסטר. אנחנו מבקשים מתלמידי הדאפא להזכיר זה לזה את העניין ולתקן את פעולותיהם בהקדם.

בה בעת עלינו להימנע מללכת לקיצוניות השנייה. תלמידי הדאפא צריכים לכבד את בני המשפחה של המאסטר. זה לא רק נימוס אנושי בסיסי, אלא גם ביטוי של הכבוד שיש למטפח כלפי המאסטר. בשל החזקות אנושיות היו לכמה אנשים קונפליקטים עם בני משפחה של המאסטר בנושאים מסוימים, והם לקחו את המאמר החדש של המאסטר כהזדמנות לפרוק את התרעומת שלהם. למעשה בני המשפחה של המאסטר הם במצב עדין, והמאסטר מעולם לא נתן לבני משפחתו יחס מיוחד בטיפוח. המטרה של המאסטר היא שהם יתקדמו לשלמות המלאה. אז אין עלינו ללכת לקיצוניות השנייה וליצור למאסטר קשיים בלתי נחוצים. המאמר של המאסטר נועד להנחות את הטיפוח של כולם, ואין עלינו להתייחס לעניין עם החזקות אנושיות.

הנהלת מערכת מינג-הווי

15 בספטמבר 2023


הערת המאסטר:

כן, יש אנשים שצריכים להקדיש לזה תשומת לב! הניחו את ההחזקות האנושיות האלה!

מאסטר לי הונג-ג'י

15 בספטמבר 2023