(Minghui.org) האדם שהוזכר במאמר מערכת בעבר אמר דברים נגד דאפא ונגד שן יון, יצא נגד המאסטר בפומבי, ואסף "עדויות" כביכול ממתרגלים בשם "התקשורת". סרטונים שהופקו על ידי אדם זה שימשו את הסוכנים החשאיים במטרתם ל"שנות" מתרגלים (להסית אותם נגד הדאפא) ולעורר צרות. יש מתרגלים ששיתפו פעולה עם זה בשל רגשות אנושיים, תרמו להשפעות השליליות, והשתמשו במושגים אנושיים לאמוד את האתגרים והקונפליקטים המופיעים בטיפוח של תיקון הפא.

זה זמן רב שיש אנשים הפועלים ואומדים דברים בהתבסס על רגשות אנושיים. כל הכאוס וההתרחשויות השליליות נגרמו מרגשות אנושיים כאלה ומההחזקות של האנשים הרגילים הנובעות מהם. ברגע הקריטי שלפני הסילוק הממשמש ובא, אל תיצמדו בעקשנות לרגשות אנושיים או למושגים של אנשים רגילים. תלמידי דאפא אינם צריכים להגיע למצב שהם ייבחרו לסילוק על ידי הכוחות הישנים.

מחשבות נכונות מגיעות מהדאפא. רק באמצעות ויתור על רגשות אנושיים ועל החזקות אנושיות אפשר לפתח מחשבות נכונות טהורות ולאמוד בעיות בהתבסס על הפא. אדם יוקיר באמת את עצמו ויוקיר באמת את הדאפא רק אם הוא עושה טיפוח יציב בדאפא ומבצע את שליחותו להציל אנשים.

הנהלת עורכי אתר מינג-הווי

פורסם ב-5.9.2023

עודכן ב-4.10.2023