[הודעה זו של מערכת מינג-הווי התפרסמה ביולי 2018 ומתפרסמת שוב].

(Minghui.org)

לכל תלמידי דאפא בסין ומחוץ לסין:

1. אין עליכם לעסוק ב"כרייה", בקידום או במסחר מטבע כסף דיגיטלי (באינטרנט) בקרב מתרגלי דאפא ותלמידי דאפא; 2. אין על תלמידי דאפא לעסוק בפעילויות כאלה; 3. אין עליכם להיות מעורבים בפעילויות כאלה בשם המאסטר.

אלה המפרים את ההודעה מחבלים בפא.

אנחנו מבקשים מכל מתרגל עמית להתמיד בבקשה בלימוד הפא היטב ולהסתכל פנימה כדי שנטפח את עצמנו בעולם הפרוע והסוער הזה.

רק בכך שנישאר הגיוניים וצלולים בתוך הפא, הכוחות הישנים לא יוכלו להפריע לנו או לגרור אותנו מטה.

מערכת מינג-הווי 5 ביולי 2018