(Minghui.org) מישהו הקליט הרצאה שהמאסטר נתן על ההר בחודש מאי והעלה את ההקלטה ללא רשות לרשת חברתית שמחוץ לסין. עבור מטפח, זו יכולה להיות פעולה חמורה המפריעה לפא. ההרצאה הועברה באירוע פרטי ובמקום פרטי, והמארח ביקש מכולם מראש ובצורה ברורה לכבות את הטלפונים ולא להקליט באודיו או בוידיאו. כך שאפילו למישהו שאינו מטפח הקלטת אודיו והעלאה של ההקלטה לאינטרנט מהווה הפרה של זכויות יוצרים. אם ההקלטה נעשתה על ידי מטפח, אנא הסר אותה והשמד את ההקלטה לאלתָר.

הנהלת עורכי מינג-הווי

6 ביולי 2024