ליוּ רוּפּינג, פרקליט מהעיר ג'ינאן שבפרובינצית שאן-דונג, נחטף ב- 17 באוקטובר 2005 למה שמכונה מרכז ההכשרה החוקי בפרובינציית שאן-דונג שבליו-צ'אנג-שׁאן, בעיר ג'ינאן  לשטיפת מוח. בני משפחתו נסחטו במשך מעצרו. נאמר לו גם כי אם לא ייוותר על תרגול הפאלון גונג יישלח למחנה עבודה. אביו של ליו, בן ה- 84, היה נסער כל כך מהחדשות עד שסבל משבץ ונפטר ב- 14 בנובמבר.

מר ליו כתב מכתב פתוח לממשלה הסינית, המפרט כיצד המעצרים ושטיפות המוח של מתרגלי פאלון גונג מפרים את חוקיה של סין עצמה. הוא דחק בממשלה "להפסיק מיד את שטיפת המוח בכפיה למתרגלי הפאלון גונג". להלן מכתבו של ליו:

למרות מה שהצהירה המדיניות הלאומית "למשול במדינה על פי החוק, לבנות מדינה בשלטון החוק", רדיפת מתרגלי הפאלון גונג עודנה מחוץ למערכת החוק של סין. בקשותיהם של מתרגלי פאלון גונג לשימוע דין, כדי להגן על זכויותיהם, אינן נענות, ולא מתירים לאף עורך דין לייצג אותם. העונשים שגוזרים על מתרגלי פאלון גונג, כולל שטיפת מוח, לא מתאימות לשום הליך משפטי. כל אלה הם הפרות גלויות של החוקים הקיימים שלא ניתן לחלוק עליהן. גרוע מכך, אלה שמוציאים את החוקים לפועל מתייחסים להפרות (חוק) אלה כאל נורמה. כל יום, הם "מיישמים את החוק" נגד מצפונם שלהם עצמם. לשטיפת המוח של מתרגלי פאלון גונג אין כל תמיכה חוקית. זוהי הפרה חמורה של החוק. כאן, הנני דוחק בממשלה להפסיק מיד את שטיפת המוח למתרגלי פאלון גונג.

1. שטיפות מוח הן הליך בלתי חוקי

מאז ה- 20 ביולי 1999, רוב שטיפות המוח למתרגלי פאלון גונג בוצעו באמצעות "כיתות לשטיפת מוח" (פשוטו כמשמעו "כיתות לשינוי", המכונות גם "מרכזי הכשרה חוקיים") ומחנות עבודה. כל מתרגלי הפאלון גונג שנשלחו לכיתות אלו או למחנות העבודה נחטפו. חטיפה זו בוצעה באופן בלתי חוקי, לעתים באמצעות מעצרים חשאיים, לעתים באמצעות חטיפות במהלך עתירה או כאשר מתרגלי פאלון גונג חילקו חומר כתוב להבהרת אמת.

I. חטיפתם של מתרגלי פאלון גונג הנה בלתי חוקית

החוטף לא צריך אף פעם להמציא מסמכים חוקיים כלשהם על מנת לחטוף מתרגלי פאלון גונג ולשלוח אותם לכיתה לשטיפת מוח. מתרגלי פאלון גונג מעולם לא עוברים דרך הליך חוקי כלשהו כדי להישלח לכיתה לשטיפת מוח או כדי להשתחרר ממנה. לכן, למתרגלים אין כל עדות כתובה להליך בלתי חוקי זה, השולל מהם את חירותם הפיזית. לדוגמא, מתרגלת מבוגרת מאזורי הכפר של מחוז צ'אנג-צ'ינג בעיר ג'ינאן נחטפה ונעצרה בכיתה לשטיפת מוח בג'ינאן (מרכז ההכשרה החוקי של ג'ינאן) ליותר מ- 20 ימים על ידי אגף המשטרה ומשרד 610 בצ'אנג-צ'ינג. הסיבה היחידה למעצרה הייתה שהציתה כמה זיקוקי דינור (firecrackers) כדי לחגוג את ה- 13 במאי, יום הפאלון דאפא הבינלאומי. מתרגלת מבוגרת אחרת ממחוז לישיאה נחטפה לכיתה לשטיפת מוח בג'ינאן כשחילקה חומר כתוב להבהרת אמת בצ'יאן-פושאן. אף את מהחטיפות לא הייתה הליך חוקי. האם הן פושעות? לא, לא נערך כל משפט. הן אזרחיות. החופש הפיזי שלהן הוגבל רק בשל היותן מתרגלות פאלון גונג, והן נשלחו לשטיפת מוח.

אני נחטפתי על ידי סניף דונג-גואן של אגף המשטרה של צ'אנג-צ'ינג בערב ה- 17 באוקטובר, כשפרסמתי/שלחתי בדואר (posting) את "הצהרת אגודת הפאלון דאפא". ב- 18 באוקטובר, הייתי במעצר זמני בגין "שימוש בארגון [השמטת מילה משמיצה] על מנת להפר את חוקי המדינה". ב- 25 באוקטובר שוחררתי שכן הייתה זו "הפרה שולית שאינה מספקת להעמדה לדין". אולם, באותו זמן, נחטפתי על ידי צוות החקירה האנטי [השמטת מילה משמיצה] של אגף המשטרה של צ'אנג-צ'ינג לכיתה לשטיפת מוח בג'ינאן. אבי נפטר מדאגה ומכעס ב- 14 בנובמבר. וועדת הכפר שכנעה את הכיתה לשטיפת מוח לשחרר אותי לביתי לשבוע אחד ללוויה. כעת אני חסר בית ונמצא במנוסה. לא ניתן לי צו מעצר במרכז המעצר. יש בידי רק תעודת שחרור. לא ניתן לי מסמך כלשהו כשנחטפתי לכיתה לשטיפת מוח.

II.  שטיפת המוח במחנה העבודה היא בלתי חוקית

אם מתרגלי פאלון גונג לא "עוברים שינוי" בכיתה לשטיפת מוח, הם נשלחים למחנה עבודה לשטיפת מוח בדלתיים סגורות.

אנשים משכילים ואדיבים רבים בסין הבינו והצהירו כי מערכת מחנות העבודה הינה בלתי חוקית ויש לבטלה מיד. כיום, מחנות העבודה הפכו לבורות אפלים, שם המשטרה ומשרד 610 עוצרים ומענים מתרגלי פאלון גונג מרצון. מערכת מחנות העבודה הפרה בצורה ברורה וחמורה את הסעיפים 5, 33, 37 ו- 38 של החוקה, סעיף 10 של החוק לענישה אדמיניסטרטיבית, וסעיף 8 של הגוף המחוקק. מערכת מחנות העבודה מאפשרת למשטרה לשלול מאזרח את חירותו האישית לעד שלוש שנים, ולא מותירה להם כל הליך לעתור או לערער על התוצאה. העצורים נשלחים מיידית למחנה העבודה, ברגע שנשלחת אליהם ההחלטה על כך. העצורים, שנשללה מהם החירות הפיזית, הם חסרי זכויות לחלוטין, דבר שלא ייאמן בחברה מתורבתת, הנשלטת על ידי שלטון החוק. כל האזרחים, כולל המשטרה, יודעים כי מערכת מחנות העבודה מפירה את החוקה ואת החוקים הבסיסיים, ועדיין מאפשרים לזה להימשך. זה מנוגד למדיניות הלאומית לבנות את המדינה על פי החוק, ומנוגד למטרת הממשלה לבנות חברה הרמונית.

2.  פעולת שטיפת המוח היא בלתי חוקית

מה שמכונה "השינוי", למטרת שטיפת המוח, הוא לשנות את מחשבתם ואמונתם של מתרגלי הפאלון גונג. מתרגלי פאלון גונג רוצים להיות אנשים טובים ואף להיעשות טובים יותר. מחשבותיהם אצילות ומעשיהם אדיבים. כיצד "תשנה" ("שינוי"- שימוש בשטיפת מוח ובעינויים על מנת לאלץ מתרגל לוותר על הפאלון גונג) אותם? בכיתות לשטיפת מוח אין כל תכנית לימודים או תכנית הכשרה. משך הזמן משתנה. הצוות מקרין כל יום סרטי וידיאו הכרוכים בהשמצה, כדי לשטוף את מוחם של המתרגלים ולאלץ אותם לכתוב את "ההבנות" שלהם לוותר על הפאלון גונג. מרכיב נוסף של הכיתה לשטיפת מוח הוא שמאלצים את העצורים לשלם "תשלום שינוי" בסך של 100 יואן ליום. מה שאבסורדי ומגוחך ביותר בכיתה לשטיפת מוח הוא, שהצהרה או כתיבה אחת (בלבד) של מתרגל פאלון גונג לגבי "מכתבי הבטחה" [להבטיח לא לתרגל פאלון גונג שוב], בין אם היה זה בניגוד לרצונם או לא, יכולה להכריע באם הם יכולים להשתחרר מיד, להיות נידונים לכלא או למחנה עבודה או להוסיף להם תקופת מאסר נוספת. איזה מן חוק הם מיישמים? האם זהו החוק שמעניק למשטרה את הכוח לשחרר את המתרגלים אם הם מקללים את הפאלון גונג או את המורה, או לשמור אותם במעצר אם הם מסרבים לקלל את הפאלון גונג או את המורה? זוהי חרפה לממשלה מתורבתת. זוהי חרפה לאלה שמיישמים את החוק הזה. שום מדינה אחרת בהיסטוריה לא פעלה בחוסר הגיון שכזה.

כולנו יודעים כי הן במדינות חוק והן במדינות מתורבתות, חוקי הפשיעה יכולים להגביל רק את פעולות האנשים, אך לא את המחשבה או את הזהות שלהם. החוקים הסינים אינם יוצאים מן הכלל. אולם, במציאות, מספר גדול של אזרחים שמתרגלים פאלון גונג נענשים או נשלחים לשטיפת מוח רק כיוון שהזהות שלהם היא היותם מתרגלי פאלון גונג. זה מנוגד לשלטון החוק וזוהי הפרה ברוטלית של עקרונות חוקי הפשיעה הנוכחיים. לכן, שטיפת מוח מנוגדת לעקרונות החוקה ולחוקי הפשיעה, ואין לה (כל) בסיס חוקי.

כעורך דין, אני נאמן לחוקים ורוצה להגן על הצדק בחברה. אני דוחק בממשלה להפסיק את שטיפת המוח למתרגלי פאלון גונג. אני לא מדבר רק מתוך מצפוני, מצפונו של אדם סיני שאינו פוחד להגן על אמונתו, אלא גם מתוך משימתי הבסיסית, כמומחה לחוק בסין.

עורך דין מהעיר ג'ינאן.

ליו רופינג.