(מתוך שבועון הפאלון גונג מה-27 ביולי 2005) – 97 מקרי מוות מרדיפה ועינויים של אנשים שתרגלו פאלון גונג בסין אומתו ודווחו במהלך ארבעת השבועות האחרונים. חלק ממקרי המוות קרו לאחרונה, אך אחרים קרו לפני חודשים או אפילו שנים, ונחשפו רק עתה. הרשויות הסיניות ממשיכות בפיקוח ושליטה הדוקים לגבי מידע המתייחס למתרגלי פאלון גונג הנמצאים במתקני כליאה, והן מכחישות כל התעללות בכלואים.