אחרי שחזר מפגישה בעיר שי-אן, מפקד וראש בית הכלא ז'יאנג שו-צ'ן בעיר דא צ'ינג וראש הסניף המקומי של "משרד 610" (סוכנות שהקומה לפי דוגמת הגסטפו – המת') גואו צ'ון-טאנג התחיל בעוד סיבוב של הרדיפה נגד הפאלון גונג.

בפגישה מיוחדת להדרכת המערכה של הרדיפה, גואו טען "זה לא עניין גדול להרוג כמה פאלון גונג. זה לא משנה בכלל".

תחת השגחתו, נתונות המחלקות השנייה והשביעית של הכלא, שהסלימו את הרדיפה נגד מתרגלי הפאלון גונג. פאן צ'או-לין, שהיה אחראי, הדריך את האסירים "אתם רשאים להכות אותם עד מוות."

כמה מהחברים לתא קשרו את המתרגלים צ'ן פיי-מינג וזו הונג-בינג למשך שלושה ימים ולילות. המנהל הראשי של המחלקה השביעית הכריז, "אם הם יסרבו 'להשתנות', אנחנו 'נשנה' אותם – לעפר ואפר."

המתרגל מר שו ג'י-שאן נרצח כאשר הם הטביעו אותו באמבטיה. כאשר מבצע הפשע שו דה-ג'י, האחראי על המקום, ראה את מר שו מת, הוא ברח. שמונה האסירים האחרים המציאו סיפור כדי לכסות על פשעיהם.

ג'ו-רוי, המנהל הראשי של מחלקה שלוש, היכה וקילל מתרגלים. דונג פנג-הואן, המנהל הראשי של מחלקה שש, עינה את מר יואן צ'ינג-ז'יאנג, שהקיא דם. לי טיא לקח את הבגדים של המתרגלים, בטענה שהוא "מטהר את המחלקה". מתרגל הפאלון גונג מר ג'ין שנג היה סגור בכיסא מברזל* תוך שעינו אותו, למשך 20 יום. מר בי יון-פיי ועוד ארבעה מתרגלים אחרים הוחזקו בתאיהם ולא הורשו ללכת לשירותים כאשר הרדיפה התעצמה.

ההתרחשויות הרשומות למעלה הם רק כמה דיווחים של מקרים מהכלא בעיר דא-צ'ינג.

* כסא ברזל – כסא עשוי מצינורות ברזל. הקורבנות נקשרים לכסא הברזל כששתי הזרועות והרגליים קשורים למשך תקופת זמן ארוכה