פוררו לחלוטין את כל האלוהויות המפריעות בשלושת העולמות, הלוקחות חלק בהפרעה לתיקון הפא

במשך זמן רב למדי, לכוחות הישנים וכל האלוהויות המפריעות בשלושת העולמות, המשחקים תפקיד שלילי, יש השפעה נוראה. בהתחלה, כאשר תלמידי דאפא קיבלו את הפא, הם הפריעו באופן חמור לתיקון הפא ולקבלת הפא והטיפוח של תלמידי הדאפא והיצורים החיים. בסביבות שנת 1999 הם לקחו חלק, בדרגות שונות, ברדיפת תלמידי הדאפא, והם החמירו את הטרור של הנסיבות המרושעות במילא, סייעו לרוע, והפריעו באופן חמור לתיקון הפא. במיוחד בזמן הקריטי בו תלמידי הדאפא מבהירים את האמת ומצילים את אנשי העולם ויצורים חיים בזמן שהם נרדפים, האלוהויות האלו שוב נטלו חלק במניעת הצלה מאנשי העולם ומהיצורים החיים. זה שווה ערך לרדיפה ישירה של אנשי העולם והיצורים החיים. ביניהם יש את הכביכול "אלוהויות" ששולטות על הדתות המרכזיות של האנושות, וכבר ביקשתי מהם שיעזבו את שלושת העולמות כאשר התחלתי להעביר את הפא, כדי לתת לאנשי העולם הזדמנות שווה להפוך לתלמידי דאפא. חלק מהן אכן עזבו. אך חלק מהן לא הסכימו לעזוב, בטענה שאנשים עם שיוך דתי לא יתערבו בענייניהם של תלמידי הדאפא במהלך תקופת תיקון הפא. והן לא נתנו לאנשים עם שיוך דתי לבוא במגע עם הדאפא – מה שהיה נגד העיקרון של "פתוח לכל, מסתכלים רק על לב האדם" כאשר העברתי את הפא – והן התנגדו להתאמת עצמן לשינויים במצב שהתרחשו במהלך תיקון הפא. בזמן הנוכחי, הן עוד עושות כל שביכולתן כדי למנוע ממאמינים דתיים ללמוד את העובדות, והן גורמות למיליארדי האנשים עם שיוך דתי לפספס את ההזדמנות הזו שהם חיכו לה אלפי שנים, והן מציבות את אנשי העולם בסכנת היפלטות; והן אפילו מפריעות ישירות לתיקון הפא. לכן, אם אנשי העולם אמורים להיות מוצלים, זה נעשה הכרח לתלמידי דאפא לפורר לחלוטין את הכוחות הישנים ואת כל האלוהויות השפלות המפריעות בתוך שלושת העולמות שמונעות מהיצורים החיים להינצל ולהכיר את העובדות. לא משנה באיזו צורה חיצונית הן קיימות, לא משנה אם יש להן צורה או אין להן צורה, לא משנה באיזו רמה הן נמצאות, לא משנה של מי הדמות שהן לקחו לעצמן – פוררו אותן לחלוטין וסלקו את כולן. בתהליך הסילוק הן תצטרכנה כמובן לשלם על כל חטאים שהן ביצעו כלפי תיקון הפא ותלמידי הדאפא או היצורים החיים. במיוחד האלוהויות המפריעות ששולטות על דתות, מתייחסות בעוינות לתיקון הפא ולזה שתלמידי הדאפא מצילים את היצורים החיים: פוררו אותן לחלוטין. לגבי האנשים שבתוך דת, אל תעשו שום דבר יוצא דופן להבהרת אמת, אל תכוונו לקבוצה מסוימת, כוונו רק ללב האדם והסתכלו רק על מה שאדם בעצמו בוחר. תלמידי דאפא צריכים לעשות את שלושת הדברים היטב וביציבות, ולא להיות במצב של תסיסה מתוך לב אנושי. אני מקווה שתלמידי הדאפא ילכו היטב בקטע הדרך האחרון שלהם, עם המחשבות הנכונות של אלוהויות.

לי הונג-ג'י
28 בפברואר 2007