הערת המאסטר למאמר של מתרגל:

המאמר הזה מצוין. ההבנה שלו מדוע תלמידי הדאפא מאמתים את הפא הינה צלולה, המחשבות הנכונות מאחוריו חזקות והוא הגיוני ובהיר. אני מקווה שכל תלמידי הדאפא בסין יקראו אותו. תלמידי הדאפא מאמתים את החוק הגדול, ולא צריכה להיות להם החזקה לתוצאה של הכינוס של המפלגה המרושעת. זה משום שכל דבר בחברה האנושית קיים בשביל הדאפא ובשביל הטיפוח של תלמידי הדאפא. בין אם משהו הוא ישר או מרושע, בכל מקרה הוא יכול רק לפעול בהתאם למה שהדאפא צריך.

לי הונג-ג'י
19 בספטמבר 2004
תוקן ב-8 באוקטובר 2005