מאת אבישי בן-חיים, "הלב היהודי והכבד הסיני", מוסף מעריב 20.4.2007

[מובאות] הרב אלישיב, אשר הוגדר בכתבה כבכיר פוסקי ההלכה בעולם היהודי, נדרש לסוגיית הנסיעה לסין להשתלת איברים. הוא אמר כי "לא ראוי לפנות לבית חולים שהבריות מרננות עליו שמרדים במרתף אנשים שנידונו למוות ושולפים אותם לאור בקשה להשתלה, בודקים לראות אם יש התאמה בין איבריהם לחולה, הורגים אותם, מוכרים את איבריהם".

הרב אלישיב אמר גם כי "יש בזה חילול השם, וגם בפיקוח נפש אסור לקבל שם טיפול, ובפרט העם הנבחר, העם היהודי, שמוזהר על 'לא תרצח'".

צילום הכתבה במוסף מעריב20.4.2007

צילום הכתבה במוסף מעריב20.4.2007