חושו וספרו

תלמידי דאפא מספרים על המצב האמיתי
חרבות חדות נפלטות מהפיות.
קורעות לגזרים את שקרי הדמונים הרקובים,
הזדרזו להציל, חושו וספרו.

לי הונג-ג'י
21 באוגוסט 2002