בעבר, בזמנים קדומים, חי לו זוג שטיפח בדרך הבודהא. זוג המטפחים היו בהתמדה מציעים מנחות של קטורת לפסל הבודהא בכל יום, אך לא השיגו דבר, וזאת למרות שטיפחו זמן רב מחייהם. גמלה בליבם החלטה לגשת ולשאול את בודהא לפשר הדבר כאשר באמתחתם כמות גדולה של האפר שנשאר משריפת הקטורת. במהלך דרכם נתקל הזוג בשני גנבים. מכיוון שבאמתחתם של הזוג היה מעט מאד כסף, הם החליטו ללמד את הגנבים מוסריות מהי ובנוסף ללמדם איך לטפח בדרך הבודהא.

זוג הגנבים הקשיבו ברוב קשב והחליטו להפסיק את פעילות הגניבות ולהצטרף לזוג המטפחים בדרכם לפגוש את בודהא.

כאשר ארבעתם פגשו את בודהא, הם הסבירו לו את סיבת בואם אליו. בודהא נתן לכל אחד מהם חציל מפלדה, והורה להם לבשל אותו במשך 49 ימים. וכאשר החציל יהיה מבושל, הם יוכלו לאכול אותו ובכך לסיים את דרך הטיפוח לבודהא ארבעת האנשים עשו דרכם חזרה למקום ממנו באו. בדרך חילקו את המטלות בינהם. העבודה חולקה כך שהגנבים לשעבר ייצאו להרים מדי יום ללקט עצים לתחזוק האש, בו בזמן שהזוג נשאר בבית לבשל את החציל מפלדה. נשמעים להוראותיו של בודהא ,49 ימים לאחר מכן, שני החצילים מפלדה שהיו שייכים לגנבים לשעבר היו מבושלים דיים. הם אכלו אותם, הצליחו בטיפוח ועזבו. לעומת זאת חצילי הברזל של הזוג לא היו מבושלים דיים.

הסיבה שזוג החצילים לא היה מבושל דיו הייתה זאת: כאשר הזוג בישל את ארבעת חצילי הברזל, הם הקפידו לשים את החצילים שלהם במיקום עדיף בתוך הסיר.