בתחילת 2001, הלכתי לכיכר טיאננמן להבהיר את האמת על הפאלון דאפא. לאחר שהוכיתי על ידי שוטרים בכיכר, נשלחתי למחלקת המשטרה המחוזית במנטואוגו. סירבתי לשתף פעולה עם הרוע ולכן הוחזקתי ברכב משטרתי. כשעה לאחר מכן, הגיע קצין משטרה לרכב עם פיסת נייר בידו. כשהוא הגיע שלושה שוטרים נוספים משכו אותי למטה בשערי וידי והכריחו אותי לתת טביעות אצבע על הנייר הזה בניגוד לרצוני. מאוחר יותר נודע לי כי זו הייתה לכאורה הצהרת חרטה ולכן ביקשתי "אני מתרגל דאפא, לא עשיתי דבר רע בכך שאני איש טוב. אין לי שום דבר להצטער עליו, בבקשה השמידו את ההצהרה בכל אופן לא הצלחתי להביא אותם להחזיר לי את הצהרת השווא.

השוטר צרח עלי  "אין לנו מספיק מקום לעצור אותך בבייג'ינג תסתלק מפה" הם זרקו אותי מחוץ לרכב תוך כדי שהם מקללים אותי.

קראתי למונית. נהג המונית למד שאני תלמיד דאפא והוא אמר "אני מבין מה אתה אומר. אתם כולכם אנשים טובים.  הסעתי כמה מתרגלי דאפא היום".

ככה השיג השלטון של ג'יאנג זמין הרבה "הצהרות חרטה" ו"טביעות אצבע" הם אילצו בכוח מתרגלים לחתום את שמם ליד "הצהרות החרטה" בניגוד לרצונם. רוב ההצהרות האלה פוברקו  על ידי השוטרים כדי להשלים את המכסה שנקבעה על ידי שלטונו של ג'יאנג זמין, וכך נמנעו מלסבך את עצמם.