ב-25 בפברואר 2016 גזר בית דין בעיר צ'י-פנג במונגוליה התיכונה תקופות מאסר לאם ובתה, מבלי להודיע לעורך דינן. עורך הדין ניסה להגיש קובלנה נגד בית הדין במשרד התביעה של העיר, אבל המשרד סירב לקבל את התלונה.

האם והבת, מתרגלות הפאלון גונ, לי רווי-צ'ין ובתה ג'או יאן-מין, נעצרו ב-4 בנובמבר 2015, לאחר שהגישו תלונה פלילית בהתאם לזכותן החוקית. התלונה היא נגד המנהיג הקומוניסטי לשעבר ג'יאנג דזה-מין, על שפתח ברדיפה ובדיכוי נגד הפאלון גונג. שוטרים הפכו ובזזו את ביתן ולקחה אותן למרכז המעצרים חאר-צ'ין.

חודש לאחר מכן הגיע עורך דינם מבייג'ינג הרחוקה כדי לפגוש בהן.

על עורך הדין נאסר לפגוש את לקוחותיו

בנסותו להיפגש עם לקוחותיו במרכז המעצרים, הרשויות שמו בפני עורך הדין קשיים רבים. בסופו של דבר נמנע ממנו להיפגש איתן.

עקב כך, הוא הגיש קובלנה פלילית נגד ארבעה בכירים ממרכז המעצרים ובכלל זה מנהל המרכז, שני סגניו ומנהל הבקרה. כמו כן הגיש תלונה למשרד התביעה העליון, למשרד הביטחון הציבורי, למחלקת המשטרה של מונגוליה התיכונה, למשרד התביעה ומשרד המשטרה של העיר צ'י-פנג ולמשרדי רשויות אחרות רבות.

בית הדין גזר תקופות מאסר על המתרגלות ללא ידיעת עורך הדין

במקום לטפל בתלונת עורך הדין, האיץ בית הדין את ההליך המשפטי נגד האם ובתה וגזר עליהן בחשאי ב-25 בפברואר השנה תקופות מאסר, מבלי ליידע את עורך הדין.

כשבירר בבית הדין איך מתנהל ההליך המשפטי נאמר לעורך הדין שהמשפט כבר נערך ושכבר ניתנו גזרי הדין.

על גב' ליו גזרו שנתיים כליאה, ועל בתה 4 שנים. הן הועברו לכלא הנשים הו-הוט ב-10 באפריל 2016.

ב-25 במאי ניסה עורך הדין להגיש תלונה נגד משרד התביעה ובית הדין בחרצ'ין על הפרת הליכי משפט. אף אחד לא הסכים לקבל את תלונתו.

עורך הדין טען שבית הדין מנע מלקוחותיו את הזכויות המשפטיות החוקיות המגיעות להן: "זה אינו הוגן. זה גם גרם להפרת הזכויות שלי כעורך דין. כל הפעולות האלה הן בלתי חוקיות", הוא הצהיר.

כששמעו בכירים במשרד התביעה שעורך הדין מגן על מתרגלות פאלון גונג, הם כעסו מאוד ויצרו קשר עם "משרד העתירות" המקומי. כמה בכירים הופיעו לאחר מכן במשרדו של עורך הדין, אך סירבו להזדהות בשמם או תפקידם.

"טיפול מיוחד" במקרי פאלון גונג

הבכירים ממשרד התביעה לא הציעו הסבר כלשהו לעורך הדין. במקום זאת הם איימו עליו באמרם: "אינך יודע שאתה מעורב במקרה של פאלון גונג?", כשהם רומזים שבמקרים אלה אין פועלים על-פי נהלים משפטיים חוקיים.

הם טענו שהממונים עליהם הורו להם שאין עליהם לקבל מקרים של פאלון גונג. עורך הדין ביקש להמציא לו ראיה להוראה כזאת, אבל הם הודו שאין כל מסמך רשמי לכך.

עורך הדין הקשה: "אם אינכם מקבלים מקרים של פאלון גונג – אז מדוע העמדתם מתרגלי פאלון גונג לדין?"

לבכירים לא היה מענה.

שמות האחראים לעיוותי הדין ולרדיפת המתרגלות מפורטים במאמר באנגלית בקישור שלמטה.