מזכיר הוועדה הפוליטית והמשפטית מתעורר לאמת

לפני כמה שנים מזכיר הוועדה הפוליטית והמשפטית של המפלגה הקומוניסטית הסינית קבל את תפקידו כפרס על תפקודו בפעילות רדיפת הפאלון גונג. מתרגלי הפאלון גונג ממחוזו הבהירו לו את האמת פעם אחר פעם, ואחרי זמן רב הצליחו לבסוף לחדור לליבו. לאחר זאת הוא שכנע את כל משפחתו לפרוש מהמק"ס ומכל הארגונים המסונפים אליה ואף החל להגן על מתרגלים.

אולם בתחילת שנת 2005, לאחר שקבל את הקידום, הוא היה נחוש בדעתו להמשיך ברדיפת הפאלון גונג, וסירב להקשיב לעצה לעשות ההיפך. המתרגלים שביקרו בביתו כתריסר פעמים הביאו לו חומר הבהרת אמת ותוכנות לשבירת מחסום האינטרנט. כל זה נעשה במטרה שיתעורר לאמת ויבחר בעתיד טוב. רצינות ונחישות המתרגלים פרצו דרך, ומצפונו התעורר.

בערב ראש השנה החדשה 2006 מישהו דיווח לו כי הם מצאו עלונים של פאלון גונג. המזכיר נזף בחומרה באדם שהלשין על כך ואמר לו לשמור זאת לעצמו. בסוף השנה, צוות מ"משרד 610" הגיע כדי לשאול על המצב המקומי ביחס לפאלון גונג. הוא מסר להם כי אין מה לדווח. הוא לא רצה שהמתרגלים יוטרדו.

במשך השנתיים האחרונות, כשהממונה עליו הורה לו לרדוף מתרגלים הוא או עכב את הפעולות, או טפל רק בניירת, אך לא נקט בשום פעולה.