כמה סיפורים המראים את השינוי שעוברים אזרחים בסין לגבי אופי הפאלון גונג

פקידי ציבור מחוזיים מ"משרד 610" במחוז שאן-דונג קיבלו דיווחים על שלושה מתרגלי פאלון גונג המחלקים חומר הבהרת אמת. הפקידים נסעו לקהילה בה חיים המתרגלים כדי לעצור אותם ולערוך חיפוש בבתיהם. אולם, פקידים מהקהילה המקומית וצוות משרד 610 המקומי סירבו לשתף פעולה, והסבירו להם כי אם יבצעו את תוכניתם הם ייפרקו משפחות, ויפרידו בין האנשים ואהוביהם. בנוסף, מצב העניינים בקהילה הוא במילא גרוע והעסקים גרועים. נציגי משרד 610 המחוזי נאלץ לעזוב.

אסיר שאינו מתרגל צועק בבית הכלא "פאלון דאפא נפלא"

מתרגלי פאלון דאפא רבים עצורים באופן בלתי חוקי בבית הכלא במחוז הֵה-ביי. מעשיהם ודבריהם הטהורים נגעו בלבם של אסירים רבים המרצים תקופות מאסר על אשמות פליליות. לאחר שלמדו את האמת הם כולם יודעים כי "פאלון דאפא הוא כביר". לפעמים כשהסוהרים מסיתים אותם לרדוף ולהציק למתרגלים, הם מתנגדים ללא אומר. לכל היותר, הם נותנים מס שפתיים אך מסרבים להתעלל ולהציק למתרגלים. אחדים אף מציעים עזרה למתרגלים כשהסוהרים לא נמצאים בסביבה.

פעם באחד המקרים הסוהרים הורו לחמישה או שישה אסירים לקלל את פאלון דאפא. אף אחד מהם לא עשה זאת. במקום זאת הם אמרו "זה לא טוב לקלל". על הסוהרים היה לוותר מאחר שידעו כי לא יוכלו לעשות דבר באופן גלוי.

כאשר ארבע מאות אסירים כונסו יחד, אסיר שאינו מתרגל צעק "פאלון דאפא נפלא". אסיר אחר הלשין עליו לסוהרים. הסוהרים הכו אותו והלמו בו באלות חשמל, אך הוא סירב לחזור בו מהמילים שצעק, ובסופו של דבר סוללות האלות החשמליות התרוקנו.

היינו עדים לטוהר והצדק של פאלון דאפא שיכול לשנות כל דבר ויכול לעורר אנשים רגילים.