לפני יותר מ-4 חודשים נעצרו באופן בלתי חוקי בעיר ג'יאו-הה במחוז ג'י-לין ארבעה מתרגלי פאלון גונג ואחד מבניהם שאינו מתרגל. הם כלואים מאז.

החמישה נעצרו כולם ב-11 במאי 2016 והם עומדים כיום בפני משפט. רשויות המשפט מסרבות לשתף פעולה עם עורכי דינם.

משפחות המתרגלים שכרו עורכי דין שהגיעו לבקר את לקוחותיהם ב-24 במאי 2016.

כששאלו המשפחות לגבי חפצים אישיים שהוחרמו על ידי המשטרה במהלך המעצרים ובחיפוש בבתיהם של המתרגלים, הודיעו להם עורכי הדין שעל פי החוק היה צריך להחזיר להם את החפצים אחרי גמר השלב הראשון של החקירה.

כשנודע למחלקת ביטחון הפנים על מעורבותם של עורכי הדין, הם החזירו חלק מהרכוש שהחרימו ואיימו על המשפחות כדי לגרום להן לפטר את עורכי הדין.

עורכי הדין של גב' יאנג ומר הה ניגשו למשרד התביעה ובקשו לבחון את מסמכי התיקים המשפטיים של לקוחותיהם, כפי המקובל בחוק. אבל נאמר להם לחזור עם הרשאה כתובה מוועדת ה-PLAC -הוועדה הפוליטית-משפטית.

עורכי הדין ביקשו שיראו להם תקנה כזאת במסמך משפטי, אבל לחוקר ממשרד התביעה לא היה דבר להראות להם. הוא אמר שזו הוראה בעל-פה.

עורכי הדין ידעו שההוראה הגיעה ממחלקת ביטחון הפנים והגישו תביעה משותפת נגדם.

ב-6 ביוני 2016 הוצא צו מעצר רשמי נגד החמישה. התיקים שלהם הועברו ב-18 ביוני לבית הדין.

למחרת, הגיעו עורכי הדין והמשפחות לבית הדין וביקשו לעבור על התיק. השופט האחראי על המקרים אמר להם שעורכי דין מבחוץ אינם רשאים לבחון את התיקים. כשביקשו לראות את התקנה הזאת במסמך משפטי, השופט לא יכול היה להראות להם כל תקנה כזאת.

עורכי הדין ניסו למסור את מסמכי ההגנה, אבל השופט סירב לקבלם.

עורכי הדין ציינו בפני השופט: "אתה מערער את יישום החוק. אתה מעכב הליכים משפטיים שמוצהרים בבירור ב'חוק הדיון הפלילי'".

השופט נאלץ לומר את האמת לעורכי הדין: "הוועדה הפוליטית-משפטית של המחוז עומדת מאחורי ההחלטה הזאת ואינני רוצה להיות הראשון שלא נענה להוראות".

עורכי הדין שלחו בדואר מהיר את מסמכי ההגנה לבית דין גבוה יותר. נודע להם שבית הדין הגבוה יותר חתם על מסירת המסמכים למחרת היום.

מר ג'אנג שואו-שנג בן 62, מר הה צ'אנג-לונג, מר יאנג רווי והבן מר וו מאו-טיאן כלואים במרכז המעצרים בעיר ג'יאו-הה. גב' יאנג הונג-יאן וגב' ליאן ג'ין-הואה כלואות במרכז המעצרים של העיר ג'י-לין.