כיום ישנם בסין יותר מ-16 מיליון אנשים שהתנערו מהמק"ס ומהארגונים המסונפים אליה. הגב' לי דא-יונג מ'מרכז השרות העולמי להתנערות מהמק"ס', אמרה שכאשר הגיע מספר האנשים שהתנערו מהמק"ס ל-10 מיליון, אנשים רמי דרג רבים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית, מהצבא ומהממשלה, החלו גם הם להתנער המק"ס. אחדים אפילו ציינו באתר ההתנערות את שמם האמיתי.

הגב' לי רואיינה ברדיו "קול התקווה", ואמרה כי אנשים רבים רצו להתנער מהמק"ס אך לא הייתה להם דרך לעשות זאת. אנשים רבים כתבו על כוונתם להתנער מהמק"ס על שטרות כסף, או שפרסמו זאת במקומות ציבוריים. אלו שקבלו קריאות טלפונית מ'מרכז השרות העולמי להתנערות מהמק"ס', חשו ברי מזל, והביעו את רצונם להתנער מהמק"ס.

לאחר ששמעו או קראו את "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית", לא רק פשוטי העם רצו להתנער מהמק"ס, אלא גם בעלי תפקידים רשמיים. הגב' לי הוסיפה כי לעיתים מתקשרים אנשי ה'מרכז להתנערות מהמק"ס' גם למפקדים ולסגני מפקדים של מחנות עבודה בכפייה, או לבעלי תפקידי ממשל בוועדות פוליטיות ומשפטיות. שיחות אלו מגיעות אליהן בשעות העבודה הסדירות, אחדים מהם מקשיבים בשקט, מבלי לומר מילה. היא הקריאה לאדם אחד את "תשעת הדיונים", והוא הקשיב בשקט. לאחר כחצי שעה אמרה הגב' לי: "אם זה לא נוח לך להביע את עמדתך ברגע זה אמציא לך שם בדוי, עליך רק לומר "בסדר", ואני אעזור לך להתנער מהמק"ס". הוא הסכים מיד.

אחדים מהשוטרים המקומיים, שרומו בעבר על ידי המק"ס, אמרו כי בתחילה לא הבינו את התופעה הזו של התנערות האנשים מהמק"ס, אך עתה הם מבינים ורוצים להתנער מהמק"ס כקבוצה.

הגב' לי טענה כי "רוב המידע בלשכת המשטרה חסום, כך שאין הם יודעים רבות על הנעשה בארצות מעבר לים. לפעמים, כאשר צלצלנו אליהם, היחס שלהם היה לא טוב. אך לאחר שאמרנו להם 'האם אתם יודעים כי אישים רמי דרג רבים כבר נטשו את המק"ס? האם אתם זוכרים מה קרה ב'מהפכה התרבותית הגדולה'? באותה תקופה אנשים רבים צייתו להוראות בצורה עיוורת וחשבו שהם צודקים. אך לאחר שהסתיימה 'המהפכה התרבותית', קבוצות של שוטרים נשלחו ליון-נאן והוצאו להורג בירייה. בעת ההיא, מפקד 'משטרת בייג'ינג' התאבד בירייה, כיוון שלא הייתה לו דרך מפלט. אך היום לכם יש דרך – להתנער מהמק"ס, ולפצות על העוולות שעוללו". בדרך זו התנערו מהמק"ס מפקדי נפות משטרה, מפקחי משטרה ושוטרים רבים.

ב'מרכז השרות העולמי להתנערות מהמק"ס' התקבלה שיחה מ-8 נושאי משרה ציבורית שאמרו כי ברצונם להתנער מהמק"ס כקבוצה. הם ספרו כי זה עתה קיימו פגישה וקיבלו את ההחלטה החשובה ביותר בחייהם – להתנער יחד מהמק"ס. אחד מהם היה סגן מנהל של משרד מחקר. בשיחתם הטלפונית הם הביעו את הבוּז שרחשו למדיניות המק"ס ואמרו: "כולנו ראינו את הדיווחים שהגיעו מחו"ל ואת "תשעת הדיונים אודות המפלגה הקומוניסטית". מה שעשתה המק"ס הוא איום ונורא".

עתה יותר ויותר אנשים בסין רוצים להתנער מפשעי המק"ס ולהוקיעם על ידי התנערות מהמק"ס. אחדים שיודעים את האמת, בתוך המערכת המשטרתית, מערכת הביטחון הלאומי, "משרד 610" ומערכת בתי הסוהר, טלפנו ל'מרכז השרות העולמי להתנערות מהמק"ס' ובקשו להתנער מהמק"ס בשמם, בשם עמיתיהם לעבודה ובשם קרוביהם, שלא מצאו דרך לנטוש את המק"ס בעצמם ובקשו מהם עזרה לעשות זאת.