השופט המכהן במשפטו של מתרגל פאלון גונג פסל את עורך הדין מטעם ההגנה יום לפני השימוע, בטענה שעורך הדין אינו תושב המקום.

ב-9 במארס 2016 נעצר מתרגל הפאלון גונג וואנג יונג-צ'ינג, תושב העיר צ'אנג-צ'ון, בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני. משפחתו של מר וואנג שכרה את עורך הדין מָא ווי להגן על זכותו החוקתית לחופש אמונה, מפני שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג.

בית הדין של מועצת גאו-שין אישר את בקשתו של עורך הדין לייצג את לקוחו ואיפשר לו לבחון את התיק.

ב-9 בנובמבר קיבלה משפחתו של מר וואנג הודעה טלפונית מהשופט דונג צ'ינג שהשימוע נקבע למחרת בבוקר. בני המשפחה הופתעו מההודעה הקצרה הזאת, אבל הם היו עוד יותר המומים כשהשופט אמר להם שעורך הדין מה נפסל משום שהוא אינו מקומי.

כשבני המשפחה שאלו את השופט דונג מדוע בית הדין שינה לפתע את עמדתו לגבי עורך דינם ברגע האחרון, השופט נמנע מלהסביר, וכמו כן לא אישר למשפחה להגן על יקירם בעצמם.

עורך הדין מה שהיה אמור לטפל בלקוח במחוז רחוק באותו הזמן, הדריך את בני המשפחה לבקש את השעיית השימוע. השופט דונג דחה את הבקשה והורה למר וואנג להתייצב למשפט למחרת.

רק שני בני משפחה הורשו להיכנס לאולם בית הדין, אבל ברגע שמחו על העדר ייצוג משפטי לנאשם, הוצאו מהאולם.

מאוחר יותר נודע למשפחה שרשויות ג'י-לין פרסמו לאחרונה הוראה חדשה המתְנה שעורכי דין מחוץ לעיירה לא יוכלו לייצג מתרגלי פאלון גונג.