הערה על מאמר של מתרגל

נאמר היטב. נתיב הטיפוח של כל אדם הוא שונה, הדרך שבה כל אחד מאמת את הפא היא שונה, הסטטוסים החברתיים שלהם שונים, התעסוקות שלהם שונות והסביבות שלהם שונות, אבל הם כולם יכולים לטפח. זהו הנתיב שהדאפא מעניק למטפחים שלו. תלמידי הדאפא הם גוף אחד, ואני מאשר כל דבר שהם עושים במהלך תיקון הפא – הם כולם עושים מה שתלמידי דאפא צריכים לעשות. גישות שונות הן בעצם הדרך החובקת-כול שבה תפקידים מחולקים באופן דינמי בביצועים של הפא, ועוצמת הפא היא השתקפות של הגוף האחד.

לי הונג-ג'י
16 בפברואר 2003
תוקן ב-8 באוקטובר 2005