ב-28 ביוני מתרגלי פאלון גונג בגרמניה קיימו פעילות מול אתר התיירות המפורסם – קתדרלת קלן, כדי להבהיר את האמת בנוגע לרדיפה נגד הפאלון גונג בסין, וכדי לעזור לסינים לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית הסינית.

ביום שבת היו שם תיירים רבים. אנשים רבים ציינו כי שמעו על הרדיפה. כמה מהם שוחחו עם המתרגלים ושמעו פרטים נוספים.
בשנתיים האחרונות אמצעי תקשורת רבים בגרמניה דיווחו על מצב זכויות האדם בסין ולאנשים רבים הייתה הזדמנות לשמוע על כך. בשבוע שעבר טלוויזיית WDR שידרה ראיון בן חצי שעה עם מתרגל פאלון גונג באמצעותו אנשים נוספים שמעו פרטים נוספים על הפאלון גונג.

בנוסף היו גם תיירים סינים רבים. הם הזדעזעו כולם כשראו את הכרזות ואת לוחות התצוגה. הם התבוננו בכרזות מרחוק. כשהמתרגלים ניסו לגשת אליהם הם ניסו להימנע מלבוא אתם במגע. אולם בהמשך, כשראו גרמנים רבים משוחחים עם המתרגלים, הם נרגעו ושוחחו עמם גם כן. המתרגלים סיפרו להם על הרדיפה, על קצירת האיברים ופרטים נוספים. הם היו מזועזעים. כמה מהם לקחו עלוני מידע המספרים את האמת והודו למתרגלים על מעשיהם.

הסינים השתנו מאוד. לפני כמה שנים סינים באתר התיירות הזה קיללו מתרגלים או התחמקו מהם. אף אחד לא רצה לקבל עלוני מידע. כיום סינים רבים מוכנים לשוחח עם המתרגלים ולשמוע את האמת. חלקם פורשים מהמפלגה הקומוניסטית הסינית בסיועם של המתרגלים. כשהם עוזבים, הם מנופפים לשלום ומודים למתרגלים על מאמציהם.