מאז תחילת הרדיפה ב1999, מתרגלי פאלון גונג רבים נשלחים לכלא ללא משפט. כשנזכרתי במפגשים שונים שהיו לנו עם המשטרה גיליתי כמה קווים משותפים, ששיתופם עשוי להועיל.

מחשבות שאינן נכונות

מתרגלים רבים שולחים מחשבות נכונות כשמטפח עמית עומד להישלח לכלא, אולם הם חדלים לאחר מאסרו. נראה שאיש אינו מבין את חשיבות שליחת המחשבות הנכונות לאחר מתן גזר הדין, וכי המתרגלים מאמינים באורח בלתי מודע, שאותו עמית יישב בכלא עד תום ריצוי עונשו הבלתי חוקי.

כמה מתרגלים הבינו שהמחשבה הבלתי מודעת הזו אינה מחשבה נכונה. איננו מקבלים את הרדיפה של הכוחות הישנים. אני מאמין שמטפח יכול להשתחרר מהכלא אם הוא נוהג בהתאם לעקרונות הפא ומסרב לקבל את הרדיפה. לפיכך, אין על המתרגלים לקבל את המאסר כעובדה מוגמרת.

המורה אומר:

אז חישבו על זה כולכם: אם תלכו למגיד עתידות, האם אינכם מקשיבים לו ומאמינים לו? אז האם אין זה גורם לכם למעמסה פסיכולוגית? אם אתם מעמיסים על עצמכם וחושבים על זה בלבכם, האין זו החזקה? אז איך אפשר לסלק את ההחזקה הזו? האם אין זה להוסיף לעצמכם קושי באופן מלאכותי? ("ג'ואן פאלון")

אין עלינו להקשיב לטענות הרודפים ולקבלן כעובדות. כל מה שהם אומרים, טוב או רע, אינו נכון ויש להתעלם מכך. החיים שלנו אורגנו על ידי המורה. לכן, על המתרגלים לאטום את אזניהם ואת מוחם בפני דברי הרודפים, אחרת המצב יהפוך למצוקה קשה.

המורה אמר:

"ככל שאתם תופסים את האתגרים כגדולים יותר, יהיה קשה יותר להוציא לפועל את הדברים, מאחר ש"הביטוי בשטח נובע מתוך המחשבה". וכך המשימה תהפוך מעיקה יותר ויותר. כשאני אומר "הביטוי בשטח נובע מתוך המחשבה", אני מתכוון גם שהקושי נובע מכך שאתם מייחסים חשיבות יתר לעניין עצמו ורואים את עצמכם באור פחוּת יותר."

"אם לא תיתנו להפרעה של הרוע לסחוף אתכם, גורמים מרושעים לא ינבעו מכם, הרוע יהפוך משהו פעוט, אתם תיעשו ענקיים וחזקים והמחשבות הנכונות שלכם יהיו שופעות. זה באמת כך." (״הרצאת הפא בפגישת האפוק טיימס״)

לחשוף מעשים רעים

כמה מתרגלים סבלו מהתנכלות המשטרה אולם הם לא חשפו זאת. כמה מאמרים באתר המינג-הוי דנים במונחים כללים בלבד במתרגל זה או אחר שנרדף על ידי המשטרה, או סבל מהתנכלותה. אחדים אינם חושפים את העובדות מחשש לתגובת המשטר.

ההשפעה של השמדת גורמי הרשע טובה מאוד בתנאי שמצליחים להשתחרר מהחזקות. אחד השוטרים שהיה תוקפני במיוחד נעשה לפתע אדיב יותר. הוא אפילו נתקף אימה כשפרסמתי את מעשיו הרעים באתר מינג-הווי.

מתרגלים מעודדים את הרודפים להמשיך במעשיהם בכך שאינם מפרסמים את מעשיהם הרעים של אותם רודפים. יש לחשוף את דבריהם ומעשיהם.

הבעת ידידותיות משיגה את התוצאה ההפוכה

יש מתרגלים שהם חששנים, והם מלאי פחד להירדף על ידי המשטרה. לפיכך הבהרת אמת לשוטרים שיש לה כוונה טובה עלולה להשיג את התוצאה ההפוכה ממה שהמתרגל רצה להשיג. כמה מתרגלים שהשתחררו לאחרונה בירכו את רודפיהם בחיוך. הרודפים עלולים לקבל רושם מוטעה כתוצאה מכך.

הרודף עשוי לחשוב ״רדפתי אותך ועכשיו אינני צריך לשאת באחריות מאחר שאינך חושב לנקום בי. אם יתעוררו בעיות, אני אתנצל ואטיל את האחריות על מישהו אחר. אני יודע שאוכל להתחמק״.

טוב-הלב הזה לכאורה משיג את התוצאה ההפוכה. יש לומר להם שלמעשיהם יהיו השלכות חמורות בעתיד.

אחד המתרגלים ראה שבממד אחר כל שערי הכלא פתוחים, אולם המתרגלים הכלואים לא יכלו להימלט. למעשה כשמתרגל מקשיב לרודפיו, מעשי הרודף יקבלו משנה תוקף. אם המטפח אינו מקשיב לרודפיו אלא שומר על מחשבה נכונה, גורמי הרשע יושמדו.

גורמי הרשע הופחתו והם חלשים יותר עכשיו. למתרגלים הכלואים יש היכולת להשמיד את שארית גורמי-הרשע והם יכולים להשתחרר אם יהיו איתנים בדעתם כי מאסרם מוטעה. למחשבה שלהם יש תפקיד מכריע בנוגע למאסרם או לשחרורם. רעיונות מוטעים של המטפח והדגשת העולם הגשמי, יחזיקו את המתרגל בתוך מצב מתמשך של שיעבוד.