"מעולם לא היה בהיסטוריה תקדים לכך שתלמידי הדאפא מתקנים את הפא. תוך כדי ביצוע המעשים האדירים של אימות הפא באמצעות השכל, של הבהרת המצב האמיתי בעזרת חוכמה ושל הפצת הפא והצלת אנשי העולם עם חמלה, הדרך של כל תלמיד דאפא לשלמות נמצאת בתהליך של השלמה" (גדולת תלמידי הדאפא,  יסודות להתקדמות במרץ 2).

המורה הציב דרישה לתלמידים בתקופה מיוחדת זו:

"תלמידי דאפא, אין לפספס את האחריות האדירה שהוענקה לכם במהלך תיקון הפא, ועל אחת כמה וכמה אין לאכזב את היצורים החיים האלה. אתם כבר התקוה היחידה ליכולתם או חוסר יכולתם להיכנס לעתיד. לכן על כל תלמידי הדאפא, המתרגלים החדשים והותיקים לפעול ולהתחיל באופן מקיף להבהיר את האמת. במיוחד תלמידי הדאפא בסין, על כל אחד לצאת החוצה ושזה יגיע לכל מקום, בלי לפספס אף מקום שבו יש אנשים." ("הניחו את הלב האנושי, הצילו את אנשי העולם").

המורה  אמר כבר בעבר שהאנשים הדתיים ינצלו בשלב האחרון, אבל על כל המתרגלים לצאת החוצה וצריך שזה יגיע לכל מקום, בלי לפספס אף מקום שיש בו אנשים. להבנתי, כיוון שתיקון הפא מתבצע על ידי המורה מחוץ לשלושת העולמות, על תלמידי הדאפא להבהיר את האמת בחוכמה אף במקומות בהם יש אוכלוסיה דתית – למרות שהאנשים עצמם ינצלו רק בשלב הבא. וזאת על מנת להציע הצלה לכל היצורים החיים בסביבה ההיא.

לפני כמה שנים ראיתי אצל המתרגלים דף ובו כתוב "אמת-חמלה-סובלנות" בכמה שפות. מתרגלים רבים תלו את הדפים האלה על לוחות המודעות. החלטתי לנסות לאמץ את הדרך הזאת בהבהרת אמת בסביבה של אנשים דתיים.  על מנת לאמת את הדאפא , הדבקתי את הכתובת המצורפת מטה, "אמת-חמלה-סובלנות" בפונט סת"ם, על לוחות מודעות ברחובות מרכזיים של בני-ברק.

אמת-חמלה-סובלנות

לאחר תליה של כמה מודעות הגיעו אלי כמה ילדים סקרנים ששאלו "מה זה?". עניתי ש"זה על מנת להזכיר לכולנו בלב דברים על מנת להיות אנשים טובים יותר", והם המשיכו לדרכם.

כמעט לפני שסיימתי להדביק את הדפים שהבאתי, עצר אותי אדם ושאל אותי את אותה שאלה, אני השבתי לו פחות או יותר או אותה תשובה כמו לילדים, והוא המשיך ושאל אם אני עצמאי (בעל עסק עצמאי). משועשע מעצם החשיבה שלו עניתי שזה מיועד בשביל הנשמה שלו.

כל האמור הוא הבנתי בלבד, אנא תקנו אותי בחמלה אם הדברים לא ראויים. בכל מקרה אם אתם מבהירים אמת בדרך זו, אני ממליץ לשים כובע על הראש (גם כי חם וגם כדי לכבד אנשים בסביבה הדתית). יש לוחות מודעות שמותר להדביק עליהם וישנם שלא, ניתן להבחין באזהרה בולטת. כמובן, יש ללבוש בגדים הולמים, כדי לא לפגוע ברגשות האנשים.

קטגוריה: הבהרת האמת