South China Morning Post הוא עיתון בשפה הסינית היוצא בהונג-קונג

הונג קונג: – ארבעה מתרגלי פאלון גונג טייוואנים אשר סורבו כניסה להונג קונג להגיע לכנס דתי (הערת פאלוניוז: פאלון גונג אינו דת) לפני שנתיים, זכו בניצחון משפטי בבקשתם לחשוף את הסיבה לכך שנכללו ב"רשימת פיקוח" של מחלקת ההגירה.

השופט מייקל הרטמן מבית המשפט של ערכאה ראשונה הורה אתמול למנהל מחלקת ההגירה לגלות האם יש ברשותם חומר כלשהו שנדרש……., ואשר יטיל אור על הסיבה לכך שהמתרגלים נכללו ב"רשימת הפיקוח". אבל אפילו אם המחלקה תאשר קיומם של מסמכים כאלה, היא יכולה עדיין להמנע ממסירתם, אם תיישם סעיף של "חסינות בשל אינטרס ציבורי". הארבעה נעצרו בנמל התעופה צ'ק-לאפ-קוק בפברואר 2003, לאחר שהגיעו מטייוואן להשתתף בכנס שיתוף התנסויות של פאלון גונג בהונג-קונג, אשר אורגן על ידי עמותת הפאלון דאפא של הונג-קונג. הם היו בין 83 מתרגלים שהגיעו ולא הורשו להיכנס להונג-קונג, 80 מטייוואן ועוד שלושה מארצות אחרות.