ב-21 בנובמבר 2017 נקבע מועד משפטם של 5 מתרגלי פאלון גונג בעיר וו-האן. ראה פרטים בכתבה באנגלית:
Seven Falun Gong Practitioners Arrested in Wuhan

חמשת המתרגלים נעצרו ב-12 ביולי 2016. כשמתרגלים אחרים שמעו על המשפט, הם עלו על אוטובוס 101 כדי להגיע לשימוע בבית הדין.

אולם אוטובוסים שקיבלו היתר להגיע לבית הדין עד לשעה 10:00 נעצרו על ידי משטרת התנועה של הואה-רונג. השוטרים עלו על האוטובוס ובדקו את התיקים של כל הנוסעים. כל נוסע שנחשד שהוא מתרגל פאלון גונג הורד מהאוטובוס ונלקח לתחנות המשטרה של הואה-רונג או של דואן-דיאן.

בתחנות המשטרה צילמו את המתרגלים ואלצו אותם להזדהות ולמסור את כתובותיהם טרם שוחררו בשעה 18:00.

לפחות 20 מתרגלים נעצרו במבצע הזה שאורגן על ידי מחלקת המשטרה של מועצת הוא-רונג בוו-האן. מקום המצאם של שניים מהמתרגלים עדיין לא נמסר עם כתיבת הכתבה הזאת.

כדי לבצע את המעצר של קבוצת המתרגלים, העמידה המשטרה גם מחסומים והציבה מספר גדול של שוטרים מחוץ לבית הדין.

לשימוע עצמו קיבלו היתר כניסה רק 2 בני משפחה של כל נאשם לאחר הליך הרשמה מוקפד ביותר

בדיווח מאוחר יותר מה-8.12.2017 ( Police Set Road Blocks to Prevent Practitioners from Attending Court Hearing in Hubei Province) מתואר כיצד המשטרה חסמה את כל הדרכים לבית המשפט ועצרה כל אוטובוס, מכונית או מונית כדי לבדוק את זהות כל הנוסעים ולעצור מתרגלי פאלון גונג שרצו לנכוח במשפט כדי לתמוך בעמיתיהם, הנשפטים אך ורק בשל אמונתם ולחלוטין בניגוד לחוקה הסינית.