ב-14 בספטמבר 2017 עצרה משטרת שה-פאנג בפרובינציית סצ'ואן 4 מתרגלים והביאה אותם לתחנת משטרת יינג-פנג.

למחרת בבוקר כפריים רבים, כולל מזכיר המפלגה הקומוניסטית של הכפר, מחו נגד המעצר ודרשו את שחרורם המיידי של המתרגלים. בשעות אחר הצהריים של אותו היום שוחררו כל המתרגלים.

המעצרים בוצעו בערב ה-14 בספטמבר: 9 מכוניות משטרה הגיעו לכפר צ'ינג-יון שבעיירה ינג-פנג בהוראת מפקדי משטרת ינג-פנג.

יותר מ-20 שוטרים פנו לכל בית של מתרגל. הם לקחו בכוח דגימת דם מהמתרגלים ולאחר מכן החרימו את ספרי הפאלון גונג שלהם.

במהלך המעצרים שמרו השוטרים כל הזמן על קשר עם מרכז הפיקוד, מה שמצביע על כך שהמעצרים היו מתוזמרים באותו זמן בכמה עיירות, ובכללן מא-ג'ינג ויו-צ'ואן.