הנוכחים במשפטו של מתרגל הפאלון גונג ג'או יון-בין ממחוז לין-צ'ואן שבאן-הווי פרצו במחיאות כפיים כשעורך דינו האיץ בפני השופטת המכהנת לקיים את החוק והצדק ללקוחו שהואשם בשל אמונתו הרוחנית.

מר ג'או נעצר ב-20 בפברואר 2017 בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג, שיטת גוף ונפש הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. כמה דקות לאחר מכן פשטו שוטרים על ביתו.

בתחילה הוחזק מר ג'או במרכז לשטיפת מוח בעיר בנג-בו ולאחר מכן הועבר למרכז המעצרים בעיר פו-יאנג שם נותר במעצר.

ב-12 בדצמבר נערך משפטו של מר ג'או בבית דין של מועצת יינג-ג'ואו. עורך דינו כפר באשמתו והפריך את ההאשמות נגדו.

השופטת מיי הורתה על הפסקה קצרה כשראתה שהתובע אינו יכול לענות לשאלות עורך הדין. היא קראה לעורך הדין לחדר אחורי שם הזהירה אותו שהוראות הממונים עליהם אוסרות על עורכי דין לכפור באשמת מתרגלי פאלון גונג.

עורך הדין ענה שהוא חייב לפעול לטובת לקוחו.

כשהשימוע התחדש, שאל עורך הדין את מר ג'או מדוע הוא מתרגל פאלון גונג. מר ג'או הדגיש בעדותו שהחוקה ערבה לזכות חופש האמונה של אזרחיה ושיתף כיצד זכה לתועלת אישית מעקרונות הפאלון גונג: אמת-חמלה-סובלנות כדי להיעשות אדם טוב.

כמו כן סיפר בעדותו כיצד נרדף על שסירב לוותר על אמונתו.

השופטת מיי הכריזה על הפסקה נוספת. היא צעקה על עורך הדין בחדר האחורי: "מדוע אתם מקדמים את הפאלון גונג בבית הדין שלי?" עורך הדין השיב שהוא ולקוחו פשוט מצהירים את העובדות לגבי הפאלון גונג.

כשהתחדש השימוע, השופטת מיי אמרה שהתובע מאשים את מר ג'או בהפרת סעיף 300 של הקוד הפלילי, האומר שכל מי שמשתמש בכת לחתור תחת שלטון החוק צפוי להיות מורשע במידה המרבית האפשרית.

עורך הדין אִתגר את התובע לדייק באיזו כת השתמש לקוחו וכיצד חתר תחת אכיפת החוק. לתובע לא נותרה תשובה. עורך הדין הדגיש שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג או מתייג אותו ככת, ולפיכך כתב האישום של התובע נגד לקוחו חסר כל בסיס משפטי.

התובע והשופט נאלמו, כך שעורך הדין המשיך בטיעוני ההגנה שלו. הוא אמר שספרי פאלון גונג שהוחרמו מבית לקוחו והוגשו ראיות לתביעה כולם נלקחו באופן בלתי חוקי, וכי הם אינם גורמים נזק כלשהו למישהו או לחברה בכללותה.

כמו כן שיבח עורך הדין את מתרגלי הפאלון גונג, ואת לקוחו, על שנותרו רגועים והגיוניים כשנרדפו על ידי המשטר בסין. הוא האיץ בשופטת ובתובע לשמור על החוק ולתמוך בצדק עבור מתרגלים. כמו כן הזהירם שהם ייחשבו אחראיים להרשעות החורגות מהחוק.

הצופים באולם מחאו כפיים לעורך הדין ולהגנתו, וכמה עובדי בית הדין עשו כך גם כן.

השופטת מיי נעלה את ההליך המשפטי ועזבה מיד את המקום.